waarom-gepersonaliseerd-leren

Waarom gepersonaliseerd leren?

Hoe bereiden we leerlingen het beste voor op hun toekomst? Hoe kunnen we ze nog beter ondersteunen, nog meer uitdagen? Dat vraagt om differentiatie en maatwerk, om gepersonaliseerd leren.

Gepersonaliseerd leren vraagt om een gepersonaliseerde aanpak. Elke leerling is uniek en geen school is hetzelfde. Er is geen standaardoplossing. Elke school en elke docent doet het op zijn eigen manier. Er is veel mogelijk en er zijn ook praktische bezwaren, zoals klassengrootte en tijdgebrek.

Met het project Leerling 2020, onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT, ondersteunt de VO-raad scholen bij de verdere ontwikkeling van gepersonaliseerd leren in de eigen school.

nieuws

Nieuws

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

Docent als didactische coach Evaluatiewijzer voor didactisch coachen - Het Leerlab Docent als didactische coach heeft een evaluatiewijzer ontwikkeld gericht op de ontwikkeling van de docent naar didactisch coach. De evaluatiewijzer is bedoeld voor docenten om hun eigen professionele groei of die van hun collega’s op het gebied van didactisch coachen in kaart te brengen. Op welke manier geef ik als docent bijvoorbeeld mijn […]

photo-1461218779480-bb61b6be1924 Docenten professionaliseren in coachende vaardigheden - Het Erasmus uit Almelo heeft binnen het Leerlab Curriculumbewustzijn zichzelf de volgende vraag gesteld: “Hoe zet je als schoolleiding professionele leergemeenschappen in om de ontwikkeling van coachende vaardigheden bij docenten te versterken?” Op basis van een Plan van aanpak zijn zij een traject gestart met onder andere een kijkwijzer voor een klassenbezoek als resultaat. Deze resultaten […]

c9e42240 (1) Hoe krijg je je collega’s mee in het invoeren van ict in het onderwijs? - Het Greijdanus, deelnemer van het Leerlab Verbinding curriculum, content en platform, is van mening dat digitale leermiddelen beter bijdragen aan het realiseren van de onderwijsvisie dan traditionele leermiddelen. Daarom starten zij in het schooljaar 2016 – 2017 met het invoeren van een device per leerling en gaan ze gebruik maken van digitale leermiddelen. Nog niet […]

education-908512_1920 (1) Jouw rol als docent in onderwijsvernieuwing - Voorbereiden, starten, uitvoeren en evalueren; het zijn allemaal belangrijke stappen wanneer je een onderwijsvernieuwing gaat doorvoeren. Het docententeam van de bovenbouw van Stad & Esch in Meppel heeft het heft in eigen hand genomen door zelfstandig een pilot op te zetten en uit te voeren. Vallen en opstaan hoort hierbij, waardoor ze belangrijke lessen hebben geleerd: Ga […]

vacatures Vacatures: bedrijfsjournalist en projectleiders - Voor het project Leerling 2020 hebben wij vacatures voor een creatieve en zelfstandige fulltime Bedrijfsjournalist en meerdere zelfstandige fulltime projectleiders. Bedrijfsjournalist Als Bedrijfsjournalist draag je bij aan het communiceren over de resultaten van het project Leerling 2020. Je werkt mee aan het ophalen en het beschrijven van projectresultaten. Een belangrijke taak is hierbij het schrijven van artikelen. […]

measuring-tape-1463423341j61-1 Hondsrug College meet competenties van leerlingen - Leerlabschool Het Hondsrug College uit Emmen is in schooljaar 2015-2016 gestart met een pilot om competentieontwikkeling bij leerlingen te meten. Het uitgangspunt hierbij was om elke leerling op de verschillende competenties te kunnen volgen zodat leerling, docent en ouder geïnformeerd kunnen worden over de voortgang van de ontwikkeling. Het Hondsrug College neemt deelt aan het […]

Meer nieuws en blog >

leerlabs

Leerlabs

leerlabscholen

Leerlabscholen

Op deze kaart ziet u welke scholen deelnemen aan een Leerlab. Standaard worden alle scholen die in een Leerlab zitten getoond. Klikt u een of meerdere Leerlabs aan dan ziet u alleen de scholen die deelnemen aan deze Leerlabs.

 

Een volledige lijst met alle scholen per Leerlab vindt u hier.

project

Project

onderzoek

Onderzoek

Binnen de Leerlabs van serie 1 wordt onderzoek gedaan om te laten zien welke resultaten de scholen in de Leerlabs opleveren. De verworven inzichten en ervaringen kunnen we beschikbaar maken voor de gehele sector. Alle scholen doen mee aan het landelijk onderzoek. De scholen kiezen zelf hoe intensief ze meedoen.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) coördineert het onderzoek in opdracht van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Het onderzoek is uitbesteed aan een landelijk onderzoeksteam (LOT) bestaande uit onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en onderzoeksbureau Oberon.

Waaruit bestaat het landelijk onderzoek?
Het onderzoek bestaat uit een basisonderzoek waaraan alle scholen meedoen en interventieonderzoek (verdiepingsonderzoek) waaraan scholen vrijwillig kunnen meedoen.

Basisonderzoek 
In het basisonderzoek worden de opvattingen van docenten over gepersonaliseerd leren met ict gemeten. Dit gebeurt door middel van een vragenlijst die drie keer wordt afgenomen. De vragenlijst wordt afgenomen onder alle docenten van de Leerlabscholen.

Interventieonderzoek 
In het interventieonderzoek wordt gekeken naar zowel het proces van de interventies als de mogelijke effecten. Allereerst wordt gekeken op schoolniveau; de interventies in een school worden onderzocht. Dit levert voor de school direct informatie op over het proces en het effect van de interventie. Deze informatie kan de school ook weer gebruiken om het eigen proces van interventies aan te passen of te verbeteren. Daarnaast wordt op landelijk niveau gekeken. De specifieke interventies op het gebied van gepersonaliseerd leren met ict in de scholen geven gezamenlijk inzicht in de werkzaamheid van dergelijke interventies.

Landelijk onderzoeksteam
Het landelijke onderzoeksteam (LOT) bestaat uit onderzoekers van de universiteit Utrecht, universiteit van Leiden en onderzoeksbureau Oberon.

LOT

Boven (l-r): Liesbeth Kester, Michael Buynsters, Ditte Lockhorst, Tineke Paas, Lysanne Post.
Onder (l-r): Wilfried Admiraal, Monika Louws, Amina Cviko.

Vind hier praktische informatie over het landelijk onderzoek voor Leerlabscholen serie 1

 

Met de VO2020-scan* van de VO-raad wil Leerling 2020 de voortgang van de Leerlabscholen monitoren. Een aantal vragen uit de scan geeft heel direct antwoord op vragen waar Leerling 2020 benieuwd naar is, als het gaat om de ontwikkeling die scholen doormaken op het gebied van gepersonaliseerd leren en ict. Denk bijvoorbeeld aan de vraag: Welke initiatieven onderneemt jouw school om onderwijs op maat aan te bieden aan leerlingen. Of: Zet je digitaal lesmateriaal in binnen het onderwijsproces of heb je daar plannen voor?

Omdat veel scholen al gebruik maken van de VO2020-scan, sluiten we graag aan bij dit bestaande instrument. Met de VO-raad is afgesproken dat naast de landelijke benchmark, een aparte benchmark wordt ingericht voor scholen die deelnemen aan de Leerlabs van Leerling 2020. Op die manier kunnen we in kaart brengen welke ontwikkeling de Leerlabscholen doormaken, vergeleken met niet-Leerlabscholen. De Leerlabscholen vullen 2x per jaar de VO2020-scan. Ga voor meer informatie en een stappenplan naar deze website.

*De ambities van scholen om het onderwijs beter te laten aansluiten op de behoeften van leerlingen en van de maatschappij werden in april 2014 verwoord in het Sectorakkoord. De VO2020-scan is speciaal ontwikkeld door de VO-raad om inzichtelijk te maken welke vorderingen er gemaakt zijn bij de realisatie van deze ambities.

De Kennisrotonde (onderdeel van NRO) is een online loket voor beantwoording van actuele kennisvragen uit en over het onderwijs. Iedereen kan via een online formulier onderwijsvragen stellen. Het gaat hier om concrete en onderzoekbare kennisvragen, zoals bijvoorbeeld ‘is het waar dat zelfsturing bijdraagt aan betere leerling prestaties?’ Het antwoord dat de Kennisrotonde geeft, wordt geformuleerd na een beknopte analyse van literatuur en/of raadpleging van deskundigen. Indien er weinig kennis beschikbaar is over de gestelde vraag, dan kan de Kennisrotonde ertoe besluiten om nieuw kortdurend onderzoek uit te zetten. Wil je meer informatie over de Kennisrotonde, bekijk dan hun korte en informatieve filmpjes.

De Kennisrotonde en Leerling 2020 hebben, in het kader van het Doorbraakproject, afspraken gemaakt over een intensievere samenwerking. Dit houdt in dat Leerlabscholen die een vraag aan de Kennisrotonde willen stellen, dit via onze coördinator Onderzoek doen. Op deze manier hopen we vragen uit de Leerlabs sneller te kunnen beantwoorden.en breder bekendheid te kunnen geven aan veelgestelde vragen.

Deze pagina wordt in het loop van het project aangevuld met nieuwe onderzoeksresultaten.

Onderdeel van het landelijk onderzoek is een eerste meting, waarin de opvattingen van docenten van Leerlabscholen (60) zijn gemeten ten aanzien van onderwijs, gepersonaliseerd leren en ict-gebruik in het onderwijs. Van deze eerste meting, vind je in onderstaande infographic de resultaten.

De meting is afgenomen in de periode december 2015 – februari 2016. In totaal hebben 1602 docenten deelgenomen van 59 scholen. Het responspercentage is 35%.

Bekijk hier de infographic van de landelijke resultaten startmeting.