waarom-gepersonaliseerd-leren

Waarom gepersonaliseerd leren?

Hoe bereiden we leerlingen het beste voor op hun toekomst? Hoe kunnen we ze nog beter ondersteunen, nog meer uitdagen? Dat vraagt om differentiatie en maatwerk, om gepersonaliseerd leren.

Gepersonaliseerd leren vraagt om een gepersonaliseerde aanpak. Elke leerling is uniek en geen school is hetzelfde. Er is geen standaardoplossing. Elke school en elke docent doet het op zijn eigen manier. Er is veel mogelijk en er zijn ook praktische bezwaren, zoals klassengrootte en tijdgebrek.

Met het project Leerling 2020, onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT, ondersteunt de VO-raad scholen bij de verdere ontwikkeling van gepersonaliseerd leren in de eigen school.

nieuws

Nieuws

Altijd op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? 

Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief >

Differentiëren in klassikale context - Soms kunnen het kleine aanpassingen zijn waarmee je een begin kunt maken met differentiëren in de klas. Het Leerlab Klassikale context – Midden is aan de slag gegaan met diverse manieren om te differentiëren. Een ervan is de busopstelling. De komende tijd zullen we meer voorbeelden van differentiëren in klassikale context publiceren. Lees verder op de resultatenpagina

Fraudebestendige applicatie om toets op laptop te maken - Hogeschool Fontys heef een fraudebestendige applicatie ontwikkeld waarmee studenten op hun eigen laptop een toets kunnen afleggen. Een toets afleggen op je eigen laptop, gemaksvriendelijker kan het niet voor een student. Veel bestuurders en onderwijsmensen krijgen er echter op voorhand de bibberitus van: het is veel te fraudegevoelig. Niet meer. Want de Dienst IT van Fontys […]

mw36764.dng Werkconferentie Morgen gaan we differentiëren! - Donderdag 10 november a.s. wordt er vanuit de Leerlabs Klassikale Context een werkconferentie differentiëren in de klas georganiseerd in het zuiden van Nederland. Doel van deze conferentie is om te proeven aan en te oefenen met differentiëren in de klas zodat je naar huis gaat met praktische handvatten die morgen in de klas toegepast kunnen […]

HAARLEM - Havo-l Versneld en verrijkt vwo - Tot 1 november kunnen scholen zich aanmelden voor de pilot versneld en/verrijkt vwo van het Ministerie van OCW. Deze pilot kan interessant zijn voor scholen die hun leerlingen een verdiepend traject willen aanbieden voor het schooljaar 2017-2018. Wanneer je als school meedoet met de pilot kun je leerlingen een vijfjarig vwo-traject aanbieden en/of een traject waarin leerlingen extra […]

schermafbeelding-2016-10-14-om-10-02-06 Scholieren stellen hun eigen lesrooster samen - Leerlabschool Dr. Nassaucollege uit Norg in het nieuws over scholieren die hun eigen lesrooster samenstellen. Het idee komt uit Zweden. Het rooster voor de ochtend staat vast, maar ‘s middags mogen scholieren met hulp van een coach zelf bepalen wat ze gaan doen. Zo kunnen ze vakken inhalen waar ze mee achterlopen en daarnaast dus […]

schermafbeelding-2016-10-12-om-09-09-03 Boekje om aan de slag te gaan met informatie uit bijeenkomst - Hoe vaak ga je niet naar een bijeenkomst, workshop, lezing etc. waar je heel enthousiast over bent maar dat je na een week dacht: hoe heet die spreker ook alweer, welke methode werd er genoemd en wie kon ik hiervoor bellen? We kregen vanuit scholen regelmatig de vraag ‘Hoe zorg ik er nou voor dat als we […]

Meer nieuws en blog >

leerlabs

Leerlabs

leerlabscholen

Leerlabscholen

Op deze kaart zie je welke scholen deelnemen aan een Leerlab. Standaard worden alle scholen die in een Leerlab zitten getoond. Klik je een of meerdere Leerlabs aan dan zie je alleen de scholen die deelnemen aan deze Leerlabs.

 

Een volledige lijst met alle scholen per Leerlab vind je hier.

project

Project