januari 25, 2016 Daniëlle Borkent

Dashboardbijeenkomst 16 februari

Leerling 2020 organiseert op 16 februari een bijeenkomst over dashboards, oftewel: systemen voor het volgen van leerlingenresultaten. Tijdens deze bijeenkomst geven verschillende aanbieders pitches om te laten zien welke producten ze aanbieden en kunt u vragen stellen aan de aanbieders. Daarnaast willen de aanbieders ook graag met u het gesprek aangaan over vragen die zij hebben, bijvoorbeeld over de invulling van definities. Het doel van dit gesprek is onder meer het helder krijgen van een gemeenschappelijke taal en elkaars verwachtingen.

De bijeenkomst vindt plaats op 16 februari van 14.00 – 17.00 uur in Utrecht. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via dit formulier.

Achtergrond

Deze bijeenkomst is een vervolg op de Dashboardbijeenkomst die in samenwerking met de lijn keten van het Doorbraakproject in oktober 2015 plaatsvond. De lijn keten is verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in de leermiddelenketen. In de bijeenkomst van oktober zijn de scholen bevraagd over hun wensen wat betreft de ontwikkeling van een dashboard.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft het Doorbraakproject een leveranciersbijeenkomst georganiseerd waarin de wensen van de scholen aan een groot aantal aanbieders is gepresenteerd. Verschillende aanbieders waaronder een aantal uitgeverijen zijn met elkaar en met het Doorbraakproject in gesprek gegaan over mogelijke manieren om aan de wensen van de scholen tegemoet te komen. Tijdens dit gesprek zijn ook een aantal obstakels benoemd. Aanbieders geven bijvoorbeeld aan dat zij op dit moment nog weinig met data kunnen, omdat zij de privacyregels omtrent informatie van/over leerlingen moeten handhaven.

Tagged: