april 7, 2016 Daniëlle Borkent

Workshop VO-content en Leerling 2020 op VO-congres

Op het VO-congres van 31 maart jl. is door Leerling 2020 en VO-content de workshop Hoe faciliteer je docenten bij gepersonaliseerd leren? gehouden.

De powerpoint van deze workshop is hier terug te vinden. Voor inhoudelijke vragen kan contact op worden genomen met VO-content of Leerling 2020, leerling2020@schoolinfo.nl of 030 – 232 48 90.

Inhoud workshop:

Gepersonaliseerd leren vraagt om een andere houding en rol van de docent: die zal meer moeten inspelen op de behoefte van de leerlingen en vaker aan de slag gaan met het zelf samenstellen van een eigen curriculum. Hoe faciliteer je als schoolleiding je docenten? Twee scholen hebben in deze workshop hun aanpak gedeeld. Beide hanteren een andere werkwijze en hebben interessante praktijkervaringen die u helpen met het vormgeven van gepersonaliseerd leren.

Hans van Beekum, directeur Scholen aan Zee en programmamanager Community College, vertelde hoe op Mavo aan Zee een professionele leergemeenschap is opgericht die docenten ruimte biedt om te experimenteren met gepersonaliseerd leren in de klas. Wekelijks komen alle docenten uit de leergemeenschap bij elkaar om over onderwijs te discussiëren en om lessen en projecten te ontwerpen. Hans gaf aan waarom vooral een verandering in de houding van de docent een van de belangrijkste aspecten is in het professionaliseringstraject.

Herman Rigter, directeur ICT bij de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm (AT-scholen) in Hilversum, gaf een beeld van de professionalisering van docenten op zijn school rondom curriculumontwikkeling. Centraal hierbij staat dat de docent de regie moet (durven) nemen over het onderwijsproces. Hiertoe wordt op de AT-scholen o.a. elk jaar een groep docenten vrijgemaakt om een jaar lang te werken aan de ontwikkeling van het curriculum voor hun eigen vak. Herman licht toe hoe deze aanpak het curriculumdenken bij docenten stimuleert en uiteindelijk leidt tot meer gepersonaliseerd leren.

Mavo aan Zee is één van de scholen die deelneemt aan het Leerlab digitale didactiek van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT. AT-scholen en Mavo aan Zee zijn beide deelnemer van Stichting VO-content en de Stercollecties worden gebruikt bij het vormgeven van het eigen curriculum.

Tagged: