Kennisrotonde


De Kennisrotonde (onderdeel van NRO) beantwoordt actuele onderzoekbare kennisvragen uit en over het onderwijs. Zoals: “Is het waar dat zelfsturing bijdraagt aan betere leerling prestaties?” Het antwoord van de Kennisrotonde wordt geformuleerd na een beknopte analyse van literatuur en/of raadpleging van deskundigen. Indien er weinig kennis beschikbaar is over de gestelde vraag, kan de Kennisrotonde besluiten om een nieuw kortdurend onderzoek uit te zetten. Leerlabscholen die een vraag aan de Kennisrotonde willen stellen, kunnen dit via onze coördinator Onderzoek doen. Op deze manier hopen we vragen uit de leerlabs sneller te kunnen beantwoorden en bredere bekendheid te kunnen geven aan veelgestelde vragen. Leerlabs die al vragen gesteld hebben aan de Kennisrotonde, gebruiken de antwoorden bij het vormgeven of aanpassen van hun innovatieproces.