Versnellingsvraag

Wat komt er kijken bij het arrangeren van digitale content en hoe kunnen docenten dit toepassen?

Verwachte resultaten in 2016

In 2016:

 • Komt er een profielschets met een overzicht van competenties die een leraar moet hebben om goed digitale content te kunnen arrangeren.
 • Komt er een vragenlijst die kan worden ingezet om te achterhalen welke struikelblokken leraren ondervinden om te arrangeren en om de gearrangeerde lesstof in de les in te zetten.
 • Komt er een overzicht van welke eigenschappen lesstof moet bevatten om te kunnen worden gebruikt om lessen te arrangeren.
 • Komt er een stappenplan om content te vinden waarmee gearrangeerd kan worden.
 • Komt er een checklist waar digitaal leermateriaal aan moet voldoen dat o.a. efficiënt, eenvoudig en boeiend voor leerlingen is.
 • Komt er een overzicht van trainingen die men kan inzetten om digitale content te arrangeren en op drie niveaus te kunnen differentiëren in een klassikale context.

Leerlabresultaten

Bekijk de resultaten van dit leerlab.

Deelnemende scholen

Christelijk Lyceum Zeist

Zeist
vmbo-(g)t | havo | vwo
1361 leerlingen

Is bezig met…

 • het arrangeren van (onder andere) digitale content waarbij herziening van het huidige curriculum het uitgangspunt vormt.
 • het uitproberen van verschillende arrangeertools waarbij steeds kritisch wordt gekeken wat de sterke en zwakke punten zijn.
 • het ontwikkelen van een profielschets waarbij competenties zijn opgenomen die docenten nodig hebben om in staat te kunnen zijn om lesmateriaal digitaal te arrangeren.

Isendoorncollege

Warnsveld
vmbo-(g)t | havo | vwo
1745 leerlingen

Is bezig met…

 • het herijken van de schoolvisie en de rol die maatwerk en ict daarin spelen.
 • het structureler bieden van feedback in de les.

Van Lodenstein College

Barneveld
havo | vwo
1124 leerlingen

Is bezig met…

 • het toewerken naar een situatie waarbij 30% van de lesstof digitaal aan leerlingen wordt aangeboden in de vakken van de deelnemende docenten.
 • het aanbieden van smart board cursussen aan deelnemende docenten om digivaardigheid te professionaliseren.

De Nieuwe Internationale School Esprit (Denise)

Amsterdam
vmbo-tl | havo | vwo
176 leerlingen

Is bezig met…

 • het arrangeren van content voor het imyc (international middle years curriculum).
 • het onderzoeken waarom docenten de door henzelf gearrangeerde content beperkt gebruiken.

Niftarlake College

Maarssen
vmbo-(g)t | havo | vwo
1462 leerlingen

Is bezig met…

 • het ontwikkelen van iTunes U cursussen die gedifferentieerd zijn op tempo, niveau en leerstijlen voor alle vakken in de onderbouw, behalve lo.
 • het inschatten van het juiste niveau en startpunt van digitale bekwaamheid van de docent door middel van het SAMR-model.

Sint-Janscollege

Hoensbroek
havo | vwo
1299 leerlingen

Is bezig met…

 • het creëren van een situatie waarbij leerlingen volgens het BYOD principe kunnen werken.
 • het ontwikkelen van het project readbox wat de leesvaardigheid van leerlingen in de onderbouw stimuleert voor het vak Engels.
 • het bekijken of deze werkwijze ook als vliegwiel naar de andere talensecties toe kan gaan dienen.

Vragen over het leerlab?

Neem contact op met Benjamin van Wijngaarden, benjaminvanwijngaarden@schoolinfo.nl.

 

 

Filmpjes deelnemende scholen

Leerlabscholen in het nieuws

Isendoorncollege in VO-magazine – mei 2014