Versnellingsvraag

Hoe kan het curriculumbewustzijn van docenten gefaciliteerd worden?

Verwachte resultaten in 2016

In 2016:

 • wordt er verslag gedaan door een school over een studiedag waarin de docenten nadenken over het onderwijs van de toekomst.
 • Zijn de docenten op de hoogte van de kerndoelen en/of eindtermen voor hun vak.
 • Docenten gaan aan de slag met het opstellen van sectiewerkplannen waarin de relatie tussen kerndoelen, vaklessen en leerdoelen beschreven wordt.
 • Wordt duidelijker hoe het curriculumbewustzijn van docenten (verder) ontwikkeld kan worden.
 • Start een van de scholen een professionaliseringstraject waarin aandacht is voor de coachende vaardigheden van de docent.

Leerlabresultaten

Bekijk de resultaten van dit leerlab.

Deelnemende scholen

Ashram College

Alphen aan den Rijn
vmbo-(g)t | havo | vwo
1921 leerlingen

Is bezig met…

 • onderbouwteam vmbo en 1 en 2 havo om te werken vanuit leerdoelen om vervolgens stukken van het curriculum/ modules zelf te arrangeren.
 • onderzoeken op welke manier de lopende projecten binnen de school met elkaar in verband kunnen worden gebracht.
 • om enkele docenten voor een leerjaar methodeonafhankelijk te laten lesgeven.

Het Erasmus

Almelo
havo | vwo
760 leerlingen

Is bezig met…

 • het werken aan visie- en inspiratiesessies binnen docententeams.
 • docenten te leren hoe trajecten van leerdoelen opgezet kunnen worden en hoe hier leermaterialen aan gekoppeld kunnen worden.
 • docenten inzicht te geven op welke manier zij leeropbrengsten kunnen destilleren uit het digitale leerplatform ‘Profijt’, hoe zij die informatie kunnen gebruiken en hoe zij deze kunnen terugkoppelen naar de leerling.
 • het ontwikkelen van een kijkwijzer oftewel een reflectiedocument dat docenten helpt bij het realiseren van de veranderende rol van de docent in de richting van een coach in een ict-rijke leeromgeving.

Herbert Vissers College

Nieuw-Vennep
vmbo-b | vmbo-k | vmbo-(g)t
havo | vwo
1772 leerlingen

Is bezig met…

 • een 3 weken durend experiment in 1 vwo dat sterk curriculum- en leerdoelgericht wordt ingestoken, waarbij gewerkt wordt aan:
  • het verbinden van vakken.
  • het bevorderen van eigenaarschap bij zowel docent als leerling.
  • het bieden van een relevante onderwijsinhoud.

Hondsrug College

Emmen
vmbo-b | vmbo-k | vmbo-(g)t
havo | vwo
2062 leerlingen

Is bezig met 2 pilots ten aanzien van…

 • het ontwikkelen van leermateriaal voor scheikunde voor de 4 havo en 4 vwo in het platform PulseOn waarbij de leerdoelen van SLO het uitgangspunt zijn. Het leermateriaal bestaat uit:
  • videos’s die beschikbaar zijn op het internet.
  • Wikipedia artikelen.
  • zelfgemaakte flashcards.
  • verwerkingsoefeningen.
  • eindtoetsen.
 • een experiment in het vak onderzoek en ontwerpen met als doel op welke manier het onderwijs in dit vak toegespitst kan worden op de behoefte van de leerling en welke rol informatietechnologie hierbij speelt. In dit experiment wordt de competentieontwikkeling van leerlingen (samenwerken, procesgerichtheid, plannen & organiseren) bijgehouden met als doel dat de leerling gevolgd kan worden in zijn ontwikkeling.

Ichtus College

Kampen
pro | vmbo-bb | vmbo-kb
vmbo-tl | havo | vwo
1810 leerlingen

Zijn docenten bezig met…

 • docenten M&M en Science werken aan eigen methode opzetten incl. vakleerplan. Overige docenten hebben een aanpak onderzocht waarbij vormgeving van de les is afgestemd op leerdoelen. Voor komend schooljaar blijft het doel om bij meer vakken en deelnemende docenten de relatie vorm/inhoud/leerdoel van een leste onderzoeken d.m.v. praktijkgericht onderzoek.
 • Leerlabdocenten die voor het 2e leerjaar deelnemen onderzoeken of rubrics vanuit leerlab ‘Leerling eigenaar leerproces’ als hulpmiddel ingezet kunnen worden om te bepalen welke coachende vaardigheden de docent nodig heeft.
 • aan het eind van het schooljaar hebben alle docenten hun professionaliseringsuren geregistreerd middels de gids of app. Dit is af te lezen aan de POP-gesprekken, die gehouden worden door de teamleiders.
 • aan het eind van het schooljaar hebben de deelnemende docenten een leerlijn ontworpen, waarin vanuit curriculumbewustzijn van de docenten, keuzes zijn gemaakt in het aan te bieden lesstof.
 • experimenten die inzicht geven in welke vorm van onderwijs (gepersonaliseerd, gedifferentieerd, klassikaal, zelfsturend) in welke situatie het meest effectief is: wanneer doe je wat?
 • bouw digitaal portfolio, implementatie binnen de leerroutes.

Stad & Esch

Meppel
pro |vmbo-b | vmbo-k | vmbo-t | havo | vwo | gymnasium
2186 leerlingen

Is bezig met…

 • experimenten om het curriculumbewustzijn van docenten te verhogen waarbij het docententeam geïnformeerd is over de basis van curriculumbewustzijn, waarna er door docenten gekeken wordt waar in het curriculum mogelijkheid voor keuzevrijheid zit (mede nav de nieuwe wetgeving rondom onderwijstijd).
 • betrekken van ouders, leerlingen en collega’s uit de onderbouw in dit traject.
 • het doen van een pilot in havo en vwo 4 waarin geëxperimenteerd wordt in het ‘anders’ vorm geven van de lessen met verkorte instructie en uiteindelijk de leerling meer keuzevrijheid te kunnen geven. Daarnaast wordt onderzocht op welke manier excellente leerlingen kunnen wisselen van vak en of ze op andere plaatsen dan het klaslokaal kunnen werken.

Vragen over het leerlab?

Neem contact op met Noor de Beer, noordebeer@schoolinfo.nl

 

 

Filmpjes deelnemende scholen

Leerlabscholen in het nieuws

Ichthus College Kampen in De Stentor – 24 februari 2016