Docent als didactische coach

Hoe ziet de veranderende rol van de docent als didactische coach er uit?

Verwachten resultaten in 2016

In 2016:

 • worden handreikingen gemaakt om gesprekken over coaching van leerlingen aan te gaan met leerlingen, ouders en collega’s.
 • Wordt een handreiking gemaakt hoe je de transitie van docent naar coach doorloopt en aan welk profiel de docenten moeten voldoen om als coach aan de slag te gaan.
 • Worden de vaardigheden in kaart gebracht die docenten nodig hebben om leerlingen te kunnen coachen en wordt het duidelijk hoe je coaching in didactische werkvormen kunt toepassen.

Leerlabresultaten

Bekijk de resultaten van dit leerlab.

Deelnemende scholen

Caland 2

Amsterdam
vmbo-tl | havo | vwo
405 leerlingen

Is bezig met…

 • alle docenten op te leiden tot coaches.
 • resultaten van coaching zichtbaar te maken in de praktijk.
 • verslaglegging van coachingsgesprekken te verbeteren.

DaCapo College

Sittard
vmbo-tl
721 leerlingen

Is bezig met…

 • coaching en maatwerk in alle leerjaren mogelijk te maken.
 • met alle leerlingen eens per week een coachingsgesprek te voeren.
 • elke dag beginnen met 3 dagstarts.

Heliomare College

Wijk aan Zee
vso
316 leerlingen

Is bezig met…

De Internationale Vos

Vlaardingen
vmbo
169 leerlingen

Is bezig met…

 • docenten bewust te maken dat het léren leren centraal staat.
 • elke coach met zijn groep een dagstart en dagafsluiting in te voeren.

Kennemer College

Heemskerk
vmbo-(g)t
898 leerlingen

Is bezig met…

 • docenten op te leiden tot coach/duocoach.
 • wekelijkse coaching, dagstart en dagafsluiting in te voeren.
 • leerlingen begeleiden in het opstellen van leerdoelen en hierop te reflecteren.

Da Vinci College – Kagerstraat

Leiden
vmbo-(g)t | havo | vwo
1069 leerlingen

Is bezig met…

 • alle docenten uit leerjaar 1 en 2 op te leiden tot coaches.
 • dagstart en tweewekelijks coachmoment in te voeren.

Vragen over het leerlab?

Neem contact op met Milan van Manen, milanvanmanen@schoolinfo.nl

 

Filmpjes deelnemende scholen

Leerlabscholen in het nieuws

De Internationale VOS in VO-magazine – februari 2015