Versnellingsvraag

Hoe kunnen docenten individuele leerroutes inrichten zodat leerlingen een gepersonaliseerd leertraject volgen?

Verwachte resultaten in 2016

In 2016:

 • wordt samen met leerlingen verschillende inrichtingen uitgeprobeerd en uitgebreid beschreven.
 • Is input geleverd aan de leermiddelenketen, zodat deze voor alle scholen soepeler gaat lopen. 16 februari is een vervolgbijeenkomst over het dashboard dat dit gaat opleveren.
 • Gaan we meer apps uittesten, die ondersteuning bieden bij het inrichten van de leerroute!

Leerlabresultaten

Bekijk de resultaten van dit leerlab.

Deelnemende scholen

Bonaventuracollege

Leiden
vmbo-b | vmbo-k | vmbo-(g)t
havo | vwo
901 leerlingen

Is bezig met…

 • de implementatie en evaluatie van pilots met versneld examen. Op deze manier geeft de school concrete invulling aan het begrip individuele leerroutes.

Christelijk College Groevenbeek

Ermelo
vmbo-b | vmbo-k | vmbo-(g)t
havo | vwo
2421 leerlingen

Is bezig met…

 • het uitvoeren en toetsen van pilots en individuele leerroutes.
 • een nieuw rooster, waarbij de leerlingen vrij zijn om volgens eigen route hun tijd te verdelen. De ruimte van de school (klaslokalen) is hierop aangepast.

Comenius Lyceum

Amsterdam
havo | vwo
744 leerlingen

Is bezig met…

 • het ontwikkelen van een duidelijke visie op het gebied van gepersonaliseerd leren en ict.

Metameer – Stevensbeekseweg

Stevensbeek
vmbo-b | vmbo-k | vmbo-(g)t
havo | vwo
969 leerlingen

Is bezig met…

 • pilots op het gebied van individuele leerroutes. Vanaf het schooljaar 2016-2017 worden de pilots uitgebreid en verder geïmplementeerd.

Munnikenheide College

Etten-Leur
vmbo-b | vmbo-k | vmbo-(g)t
752 leerlingen

Is bezig met…

 • verschillende pilots waarbij er ruimte wordt gegeven aan de behoeften van de individuele leerling. Voor de vakken rekenen en taal bestaat een apart rooster.
 • de zoektocht naar een geschikte planningstool en een tool waarmee de voortgang in de gaten kan worden gehouden.

X11 media en vormgeving

Utrecht
vmbo-b | vmbo-k | vmbo-(g)t
439 leerlingen

Is bezig met…

 • het ontwikkelen van rubrics op het gebied van vaardigheden.
 • een pilot en is in de school op actieve wijze op zoek en in gesprek met verschillende partijen die zich bezighouden met het in kaart brengen van voortgang.

Vragen over het leerlab?

Neem contact op met Nienke van Langeveld, nienkevanlangeveld@schoolinfo.nl

Filmpje deelnemende school