Versnellingsvraag

Hoe kan gepersonaliseerd leren worden vormgegeven in de context van klassikaal onderwijs?

Verwachte resultaten in 2016

In 2016:

 • wordt een overzicht gemaakt van professionaliseringsvragen die aansluiten bij het thema differentiëren in de klas. Het helpt scholen inzicht te geven in versnellingsvragen die voor de school zouden kunnen spelen. Zo kan iedere school vanaf het eigen startpunt aan de slag.
 • Gaat het leerlab samen met experts aan de slag met een openbare bijeenkomst op 13 april over differentiëren in de klas om zo kennis uit te diepen en te delen.
 • Gaan de  scholen aan de slag  met een traject ‘coaching’ waarbij de nadruk ligt op het coachen van de gespreksvaardigheden met de leerling.
 • Gaan de scholen aan de slag gaan met differentiëren in de klas. De scholen worden getraind op schoolniveau op het gebied van differentiatie in de klas.

Deelnemende scholen

Cals College

Nieuwegein
havo | vwo
2006 leerlingen

Is bezig met…

 • het verzamelen van lesplannen en werkvormen die docenten momenteel gebruiken om te differentiëren.
 • het creëren van een platform om de (uitgewerkte) lesplannen van docenten te zichtbaar maken voor alle collega’s.
 • docenten meer kennis en informatie laten opdoen (cursus) over differentiëren.

Gymnasium Novum

Voorburg
vwo
704 leerlingen

Is bezig met…

Trinitas College – Johannes Bosco

Heerhugowaard
vmbo-b | vmbo-k | vmbo-(g)t
1573 leerlingen

Is bezig met…

 • het ontwikkelen van een onderwijsvisie over gepersonaliseerd/gedifferentieerd leren binnen de klassikale context.
 • de vertaling van deze visie naar de onderwijspraktijk van het lokaal.
 • het inzetten van digitale ondersteuning als middel (niet als doel).

Het Schoter

Haarlem
vmbo-(g)t | havo | vwo
885 leerlingen

Is bezig met…

 • uitdagende onderbouw vwo: vakoverstijgend leren, academische vaardigheden, voorbereiding op bovenbouw van het vwo en vervolgonderwijs.
 • coaching en feedback.
 • focus op vaardigheden voor optimale overstap naar bovenbouw en vervolgonderwijs.

Willem van Oranje College

Waalwijk
vmbo-(g)t | havo | vwo
1491 leerlingen

Is bezig met…

 • op weg naar Willem2020 (gepersonaliseerd leren op het Willem).
 • leren door doen.

Vragen over het leerlab?

Neem contact op met Nienke van Langeveld, nienkevanlangeveld@schoolinfo.nl