Schoolorganisatie

Hoe kan de schoolorganisatie worden aangepast zodat gepersonaliseerd leren mogelijk is?

Verwachte resultaten in 2016

In 2016:

 • komt er een procesbeschrijving hoe een school leerlingen laat solliciteren om mee te doen aan de pilot gepersonaliseerd leren
 • Wordt de evaluatie beschikbaar van een school dat hun rooster heeft aangepast aan het bio-ritme van de leerlingen.
 • Wordt er een procesbeschrijving gemaakt om met een schoolteam een gezamenlijke definitie te verkrijgen van gepersonaliseerd leren.

Leerlabresultaten

Bekijk de resultaten van dit leerlab.

Deelnemende scholen

Bonnefanten College

Maastricht
havo | vwo
1065 leerlingen

Is bezig met…

 • onderzoek hoe de jaarplanning en het rooster aangepast kunnen worden aan gepersonaliseerd leren.
 • streaming van leerlingen c.q. differentiëren naar tempo volgens de Europese referentiekader-niveaus. Evaluatiemethoden als tevredenheidsonderzoeken.

Christelijk Lyceum Veenendaal

Veenendaal
vmbo-(g)t | havo | vwo
2019 leerlingen

Is bezig met…

 • de leerlingen zelf het rooster voor een deel samen te laten stellen, waarbij leerlingen vooraf aangeven wat zij me de vrijgekomen uren gaan doen.
 • het mogelijk maken dat leerlingen vakken op hoger niveau kunnen volgen.
 • het mogelijk maken dat leerlingen vakken op een andere vo-school, hbo of universiteit kunnen volgen.

Dr. Nassau College

Norg
vmbo-(g)t | havo | vwo
229 leerlingen

Is bezig met…

 • werken met een leerschema per leerling en gepersonaliseerd toetsen.
 • een coach die de leerling helpt.
 • het bijhouden van een digitaal portfolio waarin alle talenten van de leerling zichtbaar zijn.

 

Guido de Brés

Amersfoort
havo | vwo
566 leerlingen

Is bezig met…

 • verbeteren van de samenwerking tussen de onder- en bovenbouw zodat er een doorgaande, gepersonaliseerde leerlijn voor leerlingen mogelijk is.
 • het zoeken naar een middel om de voortgang van de leerling te volgen op een inzichtelijke manier, zodat wanneer het nodig is op tijd bijgestuurd kan worden.

Het Hooghuis – Mondriaan College

Oss
vmbo-(g)t | havo | vwo
937 leerlingen

Is bezig met…

 • het formuleren van een gezamenlijke definitie van gepersonaliseerd leren.
 • verschillende toetsingsmiddelen die gepersonaliseerd leren ondersteunen uitproberen en aanpassen.
 • een lessentabel met vaste en variabele lessen leren opstellen.

OSG Piter Jelles – De Dyk

Leeuwarden
vmbo-(g)t
569 leerlingen

Is bezig met…

 • het aanpassen van lestijden aan het bioritme van leerlingen.
 • het geven van keuze-lessen in alle leerjaren.
 • het vergroten van de vaardigheden van de docenten om de rol als mentor/coach beter te vervullen.
 • een heldere digitale leeromgeving te ontwikkelen om leerstof in aan te bieden en op een transparante manier communicatie tussen leerling, docent en soms de ouder te faciliteren.

Vragen over het leerlab?

Neem contact op met Joris Jeurlink, jorisjeurlink@schoolinfo.nl