Versnellingsvraag

Hoe kunnen leermaterialen, het curriculum en het platform zodanig aan elkaar worden verbonden dat leerroutes van leerlingen inzichtelijk worden gemaakt?

Verwachte resultaten

  • Beschikbaar stellen van leermateriaal en complexe leeropdrachten middels Wikiwijsleermiddelenplein.
  • Het ontwikkelen van leermateriaal dat past bij de verschillende leerlijnen die door de scholen zijn ontwikkeld. Dit leermateriaal wordt beschikbaar gesteld middels het platform.
  • Het ontwikkelen van criteria voor rijke leeractiviteiten.
  • Werken aan een platform dat beter voldoet aan de wensen van de scholen en dat persoonlijk leren mogelijk maakt.

Leerlabresultaten

Bekijk de resultaten van dit leerlab.

Deelnemende scholen

Etty Hillesum Lyceum – Het Stormink

Deventer
vmbo | havo | vwo (onderbouw)
1314 leerlingen

 

Vragen over het leerlab?

Neem contact op met Noor de Beer, noordebeer@schoolinfo.nl