Versnellingsvraag

Hoe kunnen leermaterialen, het curriculum en het platform zodanig aan elkaar worden verbonden dat leerroutes van leerlingen inzichtelijk worden gemaakt?

Verwachte resultaten in 2016

In 2016:

 • Wordt er een docentendag georganiseerd waar docenten van de scholen uit het leerlab gezamenlijk inspiratie kunnen opdoen over gepersonaliseerd leren op verschillende thema’s als: formatief toetsen, differentiëren met ICT, rubrics bouwen in de ELO, digitale didactiek.
 • Kunnen docenten van de secties die deelnemen leermateriaal zoeken, vinden en beoordelen. Hierbij maken ze gebruik van methodes, open materiaal en eigen materiaal.
 • Zijn docenten in staat het bestaande leermateriaal te gebruiken in hun lessen en kunnen ze hiermee variëren en differentiëren.
 • Worden leermateriaal en complexe leeropdrachten beschikbaar gesteld middels Wikiwijsleermiddelenplein.
 • Brengen docenten in kaart welke vaardigheden een leerling zou moeten hebben die bijdragen aan de voortgang van de leerling.
 • Wordt een infographic ontwikkeld waarin de verbinding tussen curriculum, content en platform zichtbaar wordt.

Leerlabresultaten

Bekijk de resultaten van dit leerlab.

Deelnemende scholen

CSV Het Perron

Veenendaal
praktijkonderwijs | vmbo-b
1169 leerlingen

Is bezig met…

 • het ontwikkelen en digitaliseren van rubrics op het gebied van 21e eeuwse vaardigheden voor het vak LO.
 • het ontwikkelen van een lessenserie die aangeboden wordt in de ELO op het gebied van basislessen laptop en ICT.
 • een infographic waarin uitgelegd wordt hoe je praktijkopdrachten in het platform kunt plannen en beoordelen en met welke zaken je hierbij rekening moet houden.
 • het maken van een ontwikkelingsprofiel waarmee de leerling in zijn/haar ontwikkeling gevolgd wordt. Het profiel bestaat uit een verzameling onderdelen die elk een onderdeel van de ontwikkeling van een leerling beschrijven. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingspotentieel, leersnelheid, onderwijsniveau en leervoorkeuren.

Etty Hillesum Lyceum – Het Stormink

Deventer
vmbo | havo | vwo (onderbouw)
1314 leerlingen

Is bezig met…

 • het ontwikkelen van curriculumbewustzijn bij docenten.
 • het ontwikkelen van leermateriaal voor vijf verschillende vakken dat uitgaat van leerdoelen op basis van een vakleerplan en waarbij differentiatie mogelijk is binnen de ELO op het gebied van tempo, niveau en interesses.
 • het starten met een BYOD pilot waarin 3 klassen starten met gepersonaliseerd leren en binnen de ELO hun eigen leerroute kunnen volgen.

Greijdanus College

Zwolle
vmbo | havo | vwo
2202 leerlingen

Is bezig met…

 • het trainen van docent in bewustzijn en vaardigheid op het gebied van digitale didactiek en ict-gebruik, door middel van een programma van digischoling.
 • het beschrijven van de factoren en afwegingen die een rol hebben gespeeld bij de keuze voor een device.
 • het ontwikkelen van leermateriaal zodat voor een aantal vakken geen methode meer hoeft te worden gebruikt.
 • het ontwikkelen van en het werken met vakleerplannen.

Liemers College

Zevenaar
vmbo | havo | vwo
3026 leerlingen

Is bezig met…

 • het beschrijven van leerdoelen voor elk vak en het in beeld brengen van deze leerdoelen in verticale leerlijnen
 • het beschrijven van schoolbrede leerdoelen, bijvoorbeeld voor 21e eeuwse vaardigheden en mediawijsheid.
 • het ontwikkelen van complexe leeractiviteiten voor de sectie economie waarin zij in de ontwikkelde content de volgende thema’s hebben verwerkt:
  • Leerdoelen
  • 21e eeuwse vaardigheden
  • beoordelingscriteria
  • het volgen van de leerling in de ELO
 • leerlingen laten werken vanuit leerdoelen en de leerling samen met de docent de regie geven over het leerproces.
 • het ontwikkelen van curriculumbewustzijn bij docenten.

 

Vragen over het leerlab?

Neem contact op met Noor de Beer, noordebeer@schoolinfo.nl