juli 28, 2016 Daniëlle Borkent

Hoe krijg je je collega’s mee in het invoeren van ict in het onderwijs?

Het Greijdanus, deelnemer van het Leerlab Verbinding curriculum, content en platform, is van mening dat digitale leermiddelen beter bijdragen aan het realiseren van de onderwijsvisie dan traditionele leermiddelen. Daarom starten zij in het schooljaar 2016 – 2017 met het invoeren van een device per leerling en gaan ze gebruik maken van digitale leermiddelen.

Nog niet iedereen binnen de school zag de nut en noodzaak van de veranderingen in. Ries de Vries, ict-coördinator en docent Frans op het Greijdanus, vertelt: “De verbinding tussen de onderwijsvisie en de inzet van digitale leermiddelen werd niet gelegd. En een groot deel van de docenten had niet de vaardigheden om ict op een goede manier in te zetten.” Om verder te werken aan het verbinden van curriculum, content en platform om individuele leerroutes in te kunnen richten, is dat wel noodzakelijk. Daarom is in het schooljaar 2015-2016 in zes bijeenkomsten gewerkt aan bewustwording en bekwaamwording op het gebied van ict in het onderwijs. Ries: “Voor ons belangrijke vragen daarbij waren: Welke digitale mogelijkheden zijn er, wat speelt er op school en wat speelt er landelijk? Wie van mijn collega’s is deskundig en kan ik om hulp vragen? Hoe ga ik deze nieuwe mogelijkheden volgend cursusjaar integreren in mijn lespraktijk?”

Hildert de Jonge – docent Frans
“Ik ben nog niet zo goed in het gebruik van ict, maar ik zie wel kansen om ict in te zetten voor gepersonaliseerd leren. Voor mij zaten de grootste uitdagingen in de basis: hoe werkt mijn Chromebook, hoe kom ik bij de documenten op de server en wat is de functie van Google Classroom? Ik zou me nog wel verder willen ontwikkelen in de mogelijkheden om ict in te zetten voor gepersonaliseerd leren. Nu ik de basis weet kan ik me daar verder in ontwikkelen.”

Lees verder op de resultatenpagina 

Tagged: