De leermiddelenmarkt is volop in ontwikkeling. Voor het onderwijs leiden die ontwikkelingen tot nieuwe mogelijkheden én nieuwe vraagstukken.

 

Digitale leermiddelen vallen onder het btw-tarief van 21%, terwijl gedrukte studieboeken onder het lage btw-tarief van 6% vallen. Een verschil van 15%. Het standpunt van de VO-raad is en blijft dat ook voor digitaal materiaal het btw-tarief van 6% moet gelden.

  1. Gebruik het Programma van Eisen als startpunt
    De PO-raad en de VO-raad hebben gezamenlijk in het Programma van Eisen basiseisen en wensen geformuleerd op het gebied van digitale leermiddelen. Dit document helpt om richting te geven aan de manier waarop een school haar aanbesteding vorm wilt geven. Zo worden onder meer een aantal eisen benoemd waaraan het verwerven van nieuw leermateriaal zou moeten voldoen (p. 17-18).
  1. Deel aanbestedingen op
    Mede op basis van signalen van de VO-raad heeft de NMa de afname van concurrentie op de schoolboekenmarkt onderzocht (Schoolboekenscan 2011). Eén van de aanbevelingen is dat scholen aanbestedingen moeten kunnen opdelen in kleine percelen. Zo kunnen meerdere kleine aanbieders weer meedingen in de aanbestedingsprocedure en kan er meer concurrentie ontstaan. Verschillende scholen onderzoeken deze mogelijkheid in hun nieuwe aanbestedingsronde. De VO-raad ondersteunt deze aanbeveling van de NMa.
  1. Gebruik de kennis en kunde van het IVO
    Scholen kunnen zich kosteloos inschrijven voor de nieuwsbrief van het Inkoopplatform Voortgezet Onderwijs (IVO). Het IVO is een onafhankelijk inkoopplatform voor het Voortgezet Onderwijs, zonder financieel belang en ondersteund door de VO-raad. Het zet haar kennis en kunde in om scholen binnen het VO te motiveren grip te krijgen op inkoop.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je terecht bij Peter Lucas, beleidsadviseur van de VO-raad: peterlucas@vo-raad.nl.