Algemeen

Op deze pagina vind je een overzicht van de netwerken binnen het voortgezet onderwijs die betrokken zijn bij het project Leerling 2020. Dit kan zijn door deelname aan een leerlab.

Digidac

Digidac bestaat uit 11 scholen uit de regio Zuid-Holland en is opgericht om kennis uit te wisselen over ict in het onderwijs. De scholen in dit netwerk zijn met elkaar de zoektocht naar didactiek van het digitale leren aangegaan.

Lees verder >

DORVO

DORVO is het verband van 8 reformatorische scholen in Nederland. DORVO: het Directieoverleg Reformatorisch Voortgezet Onderwijs. De samenwerking is ontstaan toen eind jaren negentig de huidige scholengemeenschappen steeds groter werden, en uiteindelijk in omvang stabiliseerden. Men zag toen de noodzaak tot samenwerking in vanuit de behoefte om elkaar als VO met enige regelmaat te ontmoeten.

Lees verder >

iScholengroep

De iScholengroep is een onafhankelijke organisatie; een netwerk en platform van 65 scholen die hun ervaringen delen op het gebied van informatietechnologie, in het bijzonder waar het gaat om de relatie tussen ict en onderwijs. Een betere inzet van informatietechnologie maakt interessanter, urgenter en aantrekkelijker onderwijs mogelijk. Voor de leerlingen maar ook voor de docenten.

Lees verder >

LOOT

LOOT staat voor Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport. Stichting LOOT is een samenwerkingsverband tussen 30 scholen in het voortgezet onderwijs: de Topsport Talentscholen. Zij bieden geïndiceerde toptalenten in sport de kans om hun topsportcarrière te combineren met hun schoolcarrière. Omdat hun leerlingen veel sporten en daardoor minder lessen kunnen volgen zoekt LOOT naar innovatieve manieren om plaats- en tijdafhankelijk onderwijs aan te bieden en de leerlingen zo klaar te stomen voor het examen.

Lees verder >

Netwerk gepersonaliseerd leren

VO-content heeft ondertussen drie netwerken gepersonaliseerd leren. Deze netwerken bestaan uit ongeveer 10 scholen die twee jaar lang samen met hen inhoudelijk praten over gepersonaliseerd onderwijs bij hun op school, ook gaan ze bij elkaar langs voor peer review.

Lees verder >

Person@lize

Het programma Person@lize is een samenwerking tussen vier schoolbesturen, en 18 scholen, zowel voor primair- als voortgezet onderwijs. De scholen hebben zich verenigd met de intentie om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Doel van het programma is het mogelijk maken van een goede aansluiting op individuele leerbehoeften, het bereiken van betere leerresultaten en monitoring van de leerontwikkeling van leerlingen door middel van een gepersonaliseerd onderwijsaanbod.

Lees verder >

Pleion

Scholen die zich hebben aangesloten bij het Platform Eigentijds Onderwijs (Pleion) zien leren als iets dat je samen doet. Dat geldt voor leerlingen en voor de scholen. De scholen maken werk van gepersonaliseerd leren. Leerlingen worden aangemoedigd om zelf na te denken over wat ze willen leren en op welke gebieden ze zich verder willen ontwikkelen. De 13 Pleion scholen doen hetzelfde en wisselen kennis en ervaringen uit om het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen.

Lees verder >

VO-content

Stichting VO-content werkt samen met scholen in het voortgezet onderwijs aan de geleidelijke overgang naar onderwijzen en leren op maat. Basis hiervoor vormt open en online leermateriaal dat maatwerk mogelijk maakt: de Stercollecties. De scholen in het voortgezet onderwijs die deelnemen aan VO-content werken mee aan en investeren in de ontwikkeling en het onderhoud van de Stercollecties. Stichting VO-content laat deze Stercollecties namens de scholen door uitgevers ontwikkelen, onderhouden en actualiseren. Docenten kunnen dit digitale lesmateriaal naar wens arrangeren en inzetten.

Lees verder >

ZeeBra

ZeeBra is een initiatief van 27 Zeeuwse en West-Brabantse scholen voor voortgezet onderwijs. De ZeeBra-scholen zijn zelfstandig en onafhankelijk maar delen gemeenschappelijke visies en gemeenschappelijke belangen: goed onderwijs, gedegen beleidsontwikkeling, goed werkgeverschap en een up to date ontwikkeling van personeel.

Lees verder >

Zo.Leer.Ik!

Zo.Leer.Ik! is een samenwerkingsverband van vijftien scholen die de mogelijke toepassing van het Zweedse Kunskapsskolan-model in Nederlandse scholen onderzoeken. Zo.Leer.Ik! werkt aan talent en biedt onderwijs waarmee elke leerling het beste uit zichzelf haalt. Hoge leeropbrengsten, het efficiënt benutten van onderwijstijd en het talent van leerlingen als uitgangspunt zijn de kernbegrippen van Zo.Leer.Ik!.

Lees verder >