DORVO

Het Directieoverleg Reformatorisch Voortgezet Onderwijs (DORVO) is het verband van 8 reformatorische scholen in Nederland. De samenwerking is ontstaan toen eind jaren negentig de huidige scholengemeenschappen steeds groter werden, en uiteindelijk in omvang stabiliseerden. Men zag toen de noodzaak tot samenwerking in vanuit de behoefte om elkaar als VO met enige regelmaat te ontmoeten.

Een groot gedeelte van de DORVO-vergaderingen wordt besteed aan gezamenlijke doordenking van belangrijke maatschappelijke en onderwijskundige thema’s. Daarnaast werken de scholen tot op de dag van vandaag veel samen als het gaat om het ontwikkelen van lesmethodes.

Deelnemende scholen

De volgende scholen uit dit netwerk nemen deel aan de leerlabs: