iScholengroep

De iScholengroep is een onafhankelijke organisatie; een netwerk en platform van 65 scholen die hun ervaringen delen op het gebied van informatietechnologie, in het bijzonder waar het gaat om de relatie tussen ict en onderwijs. Een betere inzet van informatietechnologie maakt interessanter, urgenter en aantrekkelijker onderwijs mogelijk. Voor de leerlingen maar ook voor de docenten.

Voor de verdere digitalisering van de leermiddelen heeft de iScholengroep gekozen voor het onderwijskundig concept dat iTunes U de scholen biedt. iTunes U verschaft scholen voor de digitalisering van de leermiddelen een vrij eenvoudig middel dat voldoet aan een wereldwijde standaard. Overzichtelijkheid, interactiviteit en personalisering vormen daarbij de kernbegrippen.

Meer informatie: iScholengroep

Praktijkvoorbeelden

  • De iScholengroep heeft met ondersteuning van Leerling 2020 docenten workshops en bootcamps gegeven om lessen met digitaal materiaal te arrangeren in iTunesU. De ontwikkelde lessen zijn vrij beschikbaar voor alle scholen.
  • In dit praktijkvoorbeeld laat het Berlage Lyceum zien hoe zij gepersonaliseerd en gedifferentieerd leren binnen hun school hebben aangepakt.

Deelnemende scholen

De volgende scholen uit dit netwerk nemen deel aan de leerlabs: