LOOT

LOOT staat voor Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport. Stichting LOOT is een samenwerkingsverband tussen 30 scholen in het voortgezet onderwijs: de Topsport Talentscholen. Zij bieden geïndiceerde toptalenten in sport de kans om hun topsportcarrière te combineren met hun schoolcarrière. Omdat hun leerlingen veel sporten en daardoor minder lessen kunnen volgen zoekt LOOT naar innovatieve manieren om plaats- en tijdafhankelijk onderwijs aan te bieden en de leerlingen zo klaar te stomen voor het examen.

De leerlingen krijgen zo de mogelijkheid om, ondanks alle trainingsarbeid die verricht moet worden, het schooldiploma op het voor hen hoogst haalbare niveau te halen. Met een aanbod aan extra faciliteiten houdt een Topsport Talentschool rekening met de sportactiviteiten:

  1. Een flexibel lesrooster dat ruimte heeft voor trainingen en wedstrijden.
  2. (Gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken.
  3. Uitstel of vermindering van huiswerk.
  4. Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door trainingen en wedstrijden, weg te werken.
  5. Uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolonderzoeken.
  6. Gespreid examen over twee schooljaren.

Meer informatie: Stichting LOOT

Praktijkvoorbeelden

  • Binnen de context van het project Leerling 2020 hebben Kennisnet en Schoolinfo samen met stichting LOOT onderzocht aan welke minimale eisen een leerplatform moet voldoen om topsportleerlingen op maat, en onafhankelijk van tijd en plaats, onderwijs te kunnen bieden. Dit is gedaan in een zogenaamde ‘Business Sprint‘. Het resultaat van de Business Sprint van LOOT vindt u hier.
  • In de praktijkvoorbeelden laten OSG Sevenwoldenen Scholengroep het Plein zien hoe zij gepersonaliseerd en gedifferentieerd leren binnen hun school hebben aangepakt.

Deelnemende scholen

De volgende scholen uit dit netwerk nemen deel aan de leerlabs: