Person@lize

Het programma Person@lize is een samenwerking tussen vier schoolbesturen, en 18 scholen, zowel voor primair- als voortgezet onderwijs. De scholen hebben zich verenigd met de intentie om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Doel van het programma is het mogelijk maken van een goede aansluiting op individuele leerbehoeften, het bereiken van betere leerresultaten en monitoring van de leerontwikkeling van leerlingen door middel van een gepersonaliseerd onderwijsaanbod.

Gepersonaliseerd leren zorgt voor een rijkere leeromgeving met veel keuzemogelijkheid die de leerling inspireert en motiveert. Dit stelt de leerling in staat zijn talenten te ontdekken en in zijn kracht te zetten.

Deelnemende scholen

De volgende scholen uit dit netwerk nemen deel aan het leerlab Person@lize:

  • Caland Lyceum – Amsterdam
  • IVKO – Amsterdam
  • Montessori College Oost – Amsterdam
  • Montessori Lyceum Amsterdam – Amsterdam
  • OSG Echnaton – Helen Parkhurst – Almere