Pleion

Scholen die zich hebben aangesloten bij het Platform Eigentijds Onderwijs (Pleion) zien leren als iets dat je samen doet. Dat geldt voor leerlingen en voor de scholen. De scholen maken werk van gepersonaliseerd leren. Leerlingen worden aangemoedigd om zelf na te denken over wat ze willen leren en op welke gebieden ze zich verder willen ontwikkelen. De 12 Pleion scholen doen hetzelfde en wisselen kennis en ervaringen uit om het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen.

Meer informatie: Pleion

Praktijkvoorbeelden

  • In het leerlab Leerlingen eigenaar leerproces hebben docenten van de leerlabscholen samen met de leerlabcoach en een expert de vier competenties om regie te nemen over het eigen leerproces uitgewerkt in rubrics. In de rubrics staan per niveau de streefdoelen die leerlingen per competentie moeten bereiken en welke stappen hieraan vooraf gaan.
  • De rubrics zijn in maart 2016 in concept op onze website gezet. Naar aanleiding van de praktijkervaringen van docenten zijn de rubrics bijgesteld en definitief Lees hier het proces wat hierin is voorafgegaan.
  • De leerlabscholen uit het leerlab Leerlingen eigenaar leerproces hebben leerlingen van hun school na laten denken over  de vraag ‘Hoe kunnen leerlingen aan het stuur worden gezet van hun eigen leerproces?’ Leerlingen bezochten hiervoor andere scholen uit het Leerlab. Dit leidde tot diverse tips en adviezen.

Deelnemende scholen