Zo.Leer.Ik!

Zo.Leer.Ik! is een samenwerkingsverband van vijftien scholen die de mogelijke toepassing van het Zweedse Kunskapsskolan-model in Nederlandse scholen onderzoeken. Zo.Leer.Ik! werkt aan talent en biedt onderwijs waarmee elke leerling het beste uit zichzelf haalt. Hoge leeropbrengsten, het efficiënt benutten van onderwijstijd en het talent van leerlingen als uitgangspunt zijn de kernbegrippen van Zo.Leer.Ik!.

Zo.Leer.Ik! wil een school creëren waar leerlingen leren, waar ze dagelijks worden gestimuleerd om te presteren en waarin verschillen tussen mensen uitgangspunt zijn in plaats van een hindernis. Zo.Leer.Ik! zorgt ervoor dat leerlingen gedurende de opleiding steeds hun doel voor ogen houden.

Meer informatie: Zo.Leer.Ik!

Praktijkvoorbeelden

  • Is het mogelijk om door coaching de leerling meer eigenaar te maken van zijn eigen leerproces? Bekijk dit filmpje om inzicht te krijgen in de ervaringen van docenten van het Heliomare College.
  • Zes scholen die leerlingen (meer) didactisch gaan coachen, werken sinds het schooljaar 2015 – 2016 samen in het leerlab Docent als didactische coach. Na een half jaar is het tijd om voor het eerst een tussenbalans op te maken. Hoe groot is de stap van docent/mentor naar didactische coach? Wat voor scholen hebben docenten nodig? Wat willen de scholen de komende tijd bereiken? En wat zouden ze een volgende keer anders doen? In dit verslag geven de kartrekkers antwoorden op bovenstaande vragen.
  • De scholen uit het leerlab Docent als didactisch coach zijn gestart met het invoeren van coachingsgesprekken en dag- en/of weekstarts. De scholen zijn hierover geïnterviewd en geven aan wat goed ging en beter kon. Lees hier de interviews.
  • Het Leerlab Docent als didactische coach heeft een evaluatiewijzer ontwikkeld gericht op de ontwikkeling van de docent naar didactische coach. De evaluatiewijzer is bedoeld voor docenten om hun eigen professionele groei of die van hun collega’s op het gebied van didactisch coachen in kaart te brengen. De evaluatiewijzer wordt het komende jaar door de Leerlabscholen getest en voorzien van voorbeelden en ervaringen.
  • Tijdens de themabijeenkomst “De veranderende rol van de docent” is er gebruik gemaakt van vier verschillende didactische werkvormen. In dit overzicht wordt omschreven hoe en wanneer je deze werkvormen kunt toepassen en wat de ervaringen van docenten zijn.

Deelnemende scholen

De volgende scholen uit dit netwerk nemen deel aan de Leerlabs: