Onderwijstijd

Verschillende initiatieven van gepersonaliseerd leren richten zich op plaats- en tijdonafhankelijk leren. Wat betekent dit voor de regelgeving rondom onderwijstijd?Flexibele examinering

Scholen die voorop lopen in het invoeren van gepersonaliseerd leren, kunnen daarbij raken aan de grenzen van de regelgeving. Bijvoorbeeld examinering.Leermiddelen en devices

De leermiddelenmarkt is volop in ontwikkeling. Digitaal lesmateriaal en het gebruik van devices wordt steeds belangrijker. Dit leidt tot nieuwe mogelijkheden én nieuwe vraagstukken.