Roostervrij leren

Wil je met jouw school starten met gepersonaliseerd leren, maar niet met alle leerlingen? Dan kun je net zoals op het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) leerlingen laten solliciteren naar een plek in het project gepersonaliseerd leren. Omdat de school met een beperkte groep in 4 havo wilde starten, is besloten om leerlingen te laten solliciteren naar een van de 30 plekken. Bekijk hier het filmpje met de oproep. CLV is in het schooljaar 2015/2016 gestart met dit project. Het project gepersonaliseerd leren op het CLV houdt in dat leerlingen bepaalde vakken niet hoeven te volgen en daarvoor in de plaats huiswerk maken of extra aandacht besteden aan een ander vak. Dit wordt het roostervrije leren genoemd. In onderstaand schema zie je hoe CLV aan de leerlingen zijn gekomen. De response was goed. Ongeveer 25 leerlingen meldden zich aan en via mond-tot-mond reclame is de school aan de 30 leerlingen gekomen. CLV_Schema1 Hoe werkt het in de praktijk?  De leerlingen maken een weekplan en geven in OneNote aan welke lessen ze niet gaan volgen en wat ze ervoor in de plaats gaan doen. Docenten en de afdelingsassistenten die de absentie beheren, hebben toegang tot OneNote en kunnen zo zien waar de leerling zit. De leerlingen worden hierin begeleid via voortgangsgesprekken met docenten. Er moet hierin nog wel een slag worden gemaakt omdat in de praktijk blijkt dat enkele leerlingen teveel ruimte claimen en een aantal leerlingen afwezig zijn terwijl ze dat vooraf niet in OneNote hebben aangegeven. Hieronder een voorbeeld van een weekplan. CLV_Schema2 Wat levert het de leerling op? De leerlingen die meedoen aan het project zijn enthousiast. Ze krijgen van de school extra verantwoordelijkheid en gaan daar vervolgens goed mee om. Ze besteden de tijd nuttig door een extra vak in de vrije ruimte te volgen, een vak eerder af te ronden of een vak op een hoger niveau te doen. Ook is er een leerling die topsporter is en nu de tijd dusdanig kan indelen dat hij kan blijven sporten zonder dat de schoolresultaten er onder gaan lijden. Het idee dat ze een stukje van hun rooster zelf mogen bepalen, levert voor een leerling veel positieve winst, energie, enthousiasme op. Je zou wensen dat iedereen dat zou kunnen/mogen. Geïnteresseerd om te starten met roostervrij leren of hoe je leerlingen laat solliciteren naar een project? Neem contact met ons op via leerling2020@schoolinfo.nl.

, , ,

Nog geen reacties

Geef een reactie