Wat is een Leerlab?
Een Leerlab bestaat uit een groep scholen, die gezamenlijk aan de slag gaan met een vraagstuk rondom gepersonaliseerd leren. Het doel van een Leerlab is dat scholen het gepersonaliseerd leren dat zij voor ogen hebben, ook daadwerkelijk in de praktijk gaan realiseren. De docent krijgt de ruimte om de innovatie in de klas daadwerkelijk uit te voeren. Leerlabs richten zich op vraagstukken (“versnellingsvraagstukken”) van gepersonaliseerd leren waarbij het leren van de leerling centraal staat. Dit kan variëren van het gebruik van digitale leermiddelen tot de rol van de docent in de klas.

De eerste tien Leerlabs gaan in maart 2015 van start. Elk Leerlab telt ongeveer zes scholen. In het voorjaar van 2016 starten nog eens vijf Leerlabs. De Leerlabs duren tot 2017.

Welke ondersteuning krijgen scholen?
– Elk Leerlab wordt ondersteund door een coördinator. Deze coördinator begeleidt het Leerlab bij procesmatige zaken, zoals het opstellen van een plan van aanpak en het organiseren van bijeenkomsten.

– De scholen in een Leerlab worden gedurende het traject ondersteund in de veranderkundige aanpak: hoe voer ik een vernieuwing door, hoe krijg ik mijn collega’s mee, etc…

– Er is een pool van experts met kennis op specifieke gebieden, die in kan worden geschakeld bij vraagstukken van scholen. Denk bijvoorbeeld aan technische/ict-ondersteuning, didactiek, aanbesteding, leermiddelenbeleid en wet- en regelgeving.

– Elke school krijgt een coach die begeleidt bij gepersonaliseerd leren op de eigen school.

– Per Leerlab is er ook ruimte voor de scholen om te bepalen welke specifieke ondersteuning (van binnen of buiten de school) er nog meer nodig is.