ZeeBra is een initiatief van 27 Zeeuwse en West-Brabantse scholen voor voortgezet onderwijs. De ZeeBra-scholen zijn zelfstandig en onafhankelijk maar delen gemeenschappelijke visies en gemeenschappelijke belangen: goed onderwijs, gedegen beleidsontwikkeling, goed werkgeverschap en een up to date ontwikkeling van personeel. De ZeeBra-scholen fungeren als een netwerk waarin naast belangenbehartiging ook kennisdeling centraal staat. In plenaire bijeenkomsten of in werkgroepen wordt aandacht besteed aan de actualiteit van de ontwikkelingen in het Voortgezet Onderwijs en worden gezamenlijke standpunten ingenomen als dat nodig is. Veel aandacht krijgt de professionaliteit van het leraarschap en ZeeBra wil een geheel van goede onderwijswerkgevers zijn.

Deelnemende scholen

De volgende scholen uit dit netwerk nemen deel aan het leerlab Talentontwikkeling:

  • Dongemond College – Raamsdonkveer
  • Onze Lieve Vrouwelyceum – Breda
  • Ostrea Lyceum – Goes
  • Reynaertcollege – Hulst
  • RSG ’t Rijks – Bergen op Zoom
  • Kath. Scholengemeenshap – Etten-Leur