7 tips voor een veranderproces op jouw school

Zien wat er speelt bij individuele leerlingen: met dat doel zette docent Jos Hummelen een schoolontwikkeling in gang op het Metis Montessori Lyceum. Bekijk zijn tips voor een veranderproces. “Leerlingen moeten er rechtstreeks iets van merken in hun leerproces.”

Gepersonaliseerd onderwijs

Het Metis Montessori Lyceum heeft verschillende veranderingen doorgevoerd om gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden. De school werkt bijvoorbeeld met een plusdocument en de digitale leeromgeving Learnbeat om leerlingen op individueel niveau te kunnen bedienen.

Bekijk de video:

Docent en projectleider Jos Hummelen deelt zijn ervaringen met het veranderproces:

Waar liep je tegenaan?

“Voor veel collega’s blijkt het lastiger te zijn om anders te werken dan ik dacht. Doordat de werkdruk hoog is en niet iedereen direct de noodzaak van innoveren ziet, houden veel docenten het niet vol. Het docentschap geniet een hoge mate van autonomie en dit is ook belangrijk om het vak aantrekkelijk te houden. Maar dat betekent ook dat je als projectleider weinig kunt doen, behalve inspireren, praktische tools te geven en vooruitgang zichtbaar te maken. Je bent afhankelijk van de inzet van je collega’s.”

Tip 1: blijf inspireren

Hoe heb je collega’s betrokken?

“Door nieuwsbrieven en posters, updates tijdens vergaderingen en door good practices te delen. Het is belangrijk dat je collega’s niet alleen op de hoogte houdt, maar dat zij ook een actieve rol kunnen spelen. Ook hebben we de sectieleiders gevraagd waar de secties behoefte aan hebben. De secties spelen een centrale rol in veranderingen. Daardoor ben je als docent niet alleen, maar is er altijd een vakgenoot die met je meedoet.”

Tip 2: zorg dat je collega’s mee kunnen doen

Wat vinden leerlingen van wat jij doet en hoe betrek je ze?

“Het plusdocument was een mooi concreet project waar we leerlingen veel advies over hebben gevraagd. Dit hebben we via de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad gedaan. Volgend jaar willen we het betrekken van de leerlingen verder uitbouwen. Wat zien zij terug van je plannen en hoe meet je dat? Op die manier krijgen docenten het ook weer op hun bord.”

Tip 3: vraag leerlingen om advies

Wat heeft je het meest verrast?

“De betrokkenheid van mijn directeur en de vrijheid die ik van hem kreeg. Dit is essentieel gebleken voor de voortgang en dus het slagen van het project.

Tip 4: betrek de schoolleiding

Wat zou je een volgende keer anders doen?

“Ik zou mijn eigen uren in tweeën hakken om met iemand samen te werken. Dit is zo’n groot en allesomvattend project, dit kan niet afhangen van één persoon. Zo voorkom je ook dat collega’s denken dat gepersonaliseerd leren het stokpaardje is van ‘die ene gek van aardrijkskunde’.”

Tip 5: werk met iemand samen

Hoe zorg je dat leerlingen (en jouw school) iets aan jouw aanpak blijven hebben?

“Alles wat ik doe is erop gericht dat leerlingen er rechtstreeks iets van merken in hun leerproces. We hebben al een start gemaakt met coaching in de mentorgroepen, maar zijn nu al bezig met de volgende stap. We hebben bijvoorbeeld een stappenplan gemaakt voor individuele coaching. Volgend jaar hebben leerlingen in de bovenbouw geen mentor meer voor de hele groep, maar een zelfgekozen coach voor één-op-één coachgesprekken. In die gesprekken staan de doelen van de leerling centraal. De leerling gaat dus merken dat er meer oog is voor hem of haar.”

Tip 6: zorg dat je weet wat de volgende stap is

Welke laatste tip wil je aan andere scholen meegeven?

“Het is belangrijk dat er een bottom-up proces ontstaat, maar door ontwikkelingen formeel vast te leggen in beleids- en visiestukken zorg je voor een duurzame verandering. Dan is het meer dan een eenmalige actie van een aantal vakgestoorde enthousiastelingen.”

Tip 7: leg het proces vast in het schoolbeleid

Het Metis Montessori Lyceum neemt deel aan het leerlab Person@lize.

Ook bezig met een veranderproces op jouw school? Lees ook:

 

De veranderingen zoals beschreven in dit praktijkvoorbeeld liepen in verschillende fases, die je kunt terugvinden op de routekaart veranderaanpak.

 

Thema: Ervaringen

, ,

Comments are closed.