8 inzichten op weg naar individuele leerroutes

Verslag van een leerlab

Waar moet je allemaal rekening mee houden als je individuele leerroutes wilt inrichten voor leerlingen? Het leerlab Inrichten individuele leerroutes kwam tot 8 verschillende inzichten, van ruimte bieden in het rooster tot differentiëren met digitale tools.

Bekijk de 8 inzichten.

De 7 scholen in dit leerlab zijn allemaal op eigen wijze aan de slag gegaan met individuele leerroutes. Hun praktijkvoorbeelden zijn gebundeld in de interactieve pdf ‘8 inzichten op weg naar individuele leerroutes’. De 8 inzichten laten zien dat je de hele schoolorganisatie nodig hebt om individuele leerroutes mogelijk te maken, maar ook dat je als docent zelf veel ruimte hebt om maatwerk te leveren voor jouw leerlingen.

Maatwerk volgens leerlingen en docenten

In infographics, video’s en interviews maakten de scholen hun ontwikkelingen zichtbaar en kun je zien wat de meerwaarde van die ontwikkelingen is voor leerlingen en docenten.

  1. Doorbreek de klassenstructuur
  2. Werk samen met leerlingen
  3. Laat de leerling kiezen
  4. Wees als docent ook een coach
  5. Werk met vakoverstijgende projecten
  6. Werk samen met andere docenten
  7. Maak ruimte voor flexibilisering
  8. Maak gebruik van ict

,

Comments are closed.