9 tips om met succes een ict-applicatie in te voeren

Succesvol een ict-applicatie invoeren? Schep de juiste voorwaarden, adviseren het Haags Montessori Lyceum en Dalton Voorburg. Lees hun beste tips.

Succesvoorwaarden

Zorg voor een goed functionerend wifi-netwerk, steek tijd in de scholing van leraren, roep de hulp in van rolmodellen, maak er beleid en dus noodzaak van en geef de ict-coördinatoren voldoende taakuren: dat zijn de voorwaarden die volgens Tjomme Klop van het Haags Montessori Lyceum en Willem Korevaar van Dalton Voorburg bijdragen aan een succesvolle implementatie van een ict-applicatie. Ze vertellen hieronder waarom.

Tjomme Klop, teamleider Haags Montessori Lyceum

  1. Benut zaken waarop je invloed kunt uitoefenen

“Juist de zaken waarop je invloed kunt uitoefenen, moet je benutten als je een elektronische leeromgeving (elo) wilt invoeren. Wij begonnen drie jaar geleden met de geleidelijke implementatie van Peppels, een digitale ontwikkelmap. Tijdens de implementatie hebben we telkens aan leerlingen gevraagd hoe leraren Peppels bijhielden. Waar dat minder goed lukte, zijn we als schoolleiding steeds het gesprek aangegaan. Alle leraren gebruiken Peppels nu en beschikken over de juiste vaardigheden. Dat betekent dat iedereen met feedback werkt en opdrachten in de agenda van de leerling kan zetten. Het is een gewoonte geworden.”

  1. Differentieer bij training van leraren naar niveau

“Vooraf hebben we Peppels kleinschalig getest en toen bleek dat niet alle leraren de benodigde kennis en vaardigheden hadden. We hebben toen eerst aandacht gegeven aan training, gedifferentieerd naar niveau. Die scholing houdt nooit op. We organiseren een keer of vijf per jaar studiedagen waarin we met de vaksecties kijken wat we met Peppels willen doen. Zo kunnen de vakdocenten de digitale ontwikkelmap verder uitbouwen.”

Leraren delen hun kennis en good practices met elkaar”

  1. Laat ict-vaardige leraren als rolmodel fungeren

“Op iedere school lopen leraren rond die goed met een nieuwe applicatie overweg kunnen. Laat hen als rolmodel functioneren; andere collega’s kunnen op hen leunen. Leraren op onze school delen hun kennis en good practices met elkaar.”

  1. Zorg dat de systemen en processen op orde zijn

“Realiseer je tot slot dat een veranderingstraject nooit in volledige harmonie verloopt. Benut waar je invloed op kunt uitoefenen en zorg dat de systemen en processen op orde zijn. Dat zijn de basisvoorwaarden en als die kloppen, dan komt de rest – al ploeterend – vanzelf.”

Willem Korevaar, docent aardrijkskunde en ict-coördinator Dalton Voorburg

  1. Zie een applicatie als een middel om ict-vaardigheden te vergroten

“Als je blijft stilstaan, halen de devices je in. We moeten dus mee in de ontwikkeling, maar dat vraagt basisvaardigheden. Wij hebben leraren stapsgewijs laten kennismaken met Chromebook, zodat ze dat device ook kunnen inzetten in hun lessen. We werken met G-suite en alle bijbehorende tools. Leraren hebben ontdekt hoe deze applicaties hun werk makkelijker maken. G-suite is geen doel, maar een middel om de ict-vaardigheden van leraren te vergroten.”

  1. Maak een lijst met ict-vaardigheden die alle leraren moeten beheersen

“G-suite is onderdeel van het schoolbeleid, dus leraren moeten weten hoe het werkt in de cloud. Anders kunnen ze Google Classroom niet inrichten, geen bestanden delen, geen handleidingen raadplegen of met andere leraren en leerlingen communiceren. Wij werken met een lijst van ict-vaardigheden die alle leraren moeten beheersen. Die lijst is goedgekeurd door de schoolleiding en omgezet naar een soort toets. Als je die toets maakt, zie je waar je staat en waar je meer training of begeleiding nodig hebt. We werken continu aan de verbetering van vaardigheden.”

Wil jij ook de ict-vaardigheden van je collega’s testen? Kijk hier voor inspiratie hoe Dalton Voorburg dat doet.

  1. Met scholing en ondersteuning trek je leraren over de streep

“Collega’s weten mij te vinden. Omdat ik zelf ook docent ben, sta ik didactisch sterk genoeg in mijn schoenen om hen te helpen. Dat gaat heel flexibel en dat kan doordat ik als ict-coördinator 300 taakuren per jaar krijg. We organiseren ook studiemiddagen over ict-onderwerpen. Dat werkt: met voorwaarden zoals scholing en ondersteuning trek je leraren over de streep.”

  1. Huur de juiste mensen in voor systeemonderhoud

“Een wifi-netwerk dat uitvalt tijdens een toets kan voor een leraar genoeg zijn om de handdoek in de ring te gooien. Blijf dus net zolang zeuren totdat de systemen op orde zijn en huur de juiste mensen in om ze te onderhouden.”

“Steeds meer leraren ontdekken hoe handig het is om ict in de les toe te passen”

  1. Gooi een steen en zie de kringen groter worden

“Wij gooiden vier jaar geleden een steen in de vijver en zien de kringen groter worden. In de onderbouw wordt steeds meer met devices gewerkt en maken sommige leraren hun eigen lesmethodes. Steeds meer leraren ontdekken hoe handig het is om ict in je les toe te passen.”

Meer lezen

 

Wil je een verandering in je school doorontwikkelen? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.

 

 

, , , ,

Comments are closed.