Actiever onderwijs door teamteaching

Het Herbert Vissers College is gestart met teamteaching waarbij twee docenten tegelijkertijd twee klassen lesgeven. In deze video vertellen docenten en leerlingen wat de voordelen daarvan zijn. Leerling Dario: “Docenten laten veel meer van zichzelf zien.”

Teamteaching

Het Herbert Vissers College heeft een speciale ruimte, de werkzaal, voor teamteaching ingericht. Leerlingen krijgen tijdens de lessen de mogelijkheid om vooral zelf actief aan de slag te zijn. Er wordt minder tijd voor gezamenlijke instructie ingepland. De begeleiding van leerlingen vindt in groepjes of individueel plaats. De rol van de docent verandert daardoor. Docenten stemmen het samenwerken af en kunnen tijdens de les elkaars talenten benutten.

Gemotiveerder

“Voor leerlingen is teamteaching uitdagender dan het ouderwetse frontale lesgeven. Leerlingen krijgen meer de kans om actief bezig te zijn, te verdiepen, te verrijken, uitgedaagd te worden, bijgespijkerd te worden. Omdat je leerlingen veel meer zelf laat doen, merk je dat ze gemotiveerder zijn om dingen meer eigen te maken”, legt docent Romano de Bock uit.

Persoonlijk contact

Leerlingen vinden het persoonlijke contact bovendien erg prettig. Iris: “Docenten in de werkzaal zijn gezelliger. Je hebt veel vaker dat je opeens een praatje gaat maken over een heel ander onderwerp”.

Werkzaal

De werkzaal is ruim opgezet zodat er op een andere manier kan worden lesgegeven. De les wordt gezamenlijk opgestart en afgesloten op de oranje tribune. Aan het begin volgt een korte instructie waarna de leerlingen uiteengaan en werken aan hun opdrachten. De opdrachten worden afgestemd op de verschillende hoeken van de zaal. De werkzaal heeft:

  • Hoge tafels: om zelfstandig te werken.
  • Een lage tafel “onder de wolken(lampen)” met zachte stoelen voor overleg.
  • En een gedeelte lage tafels met wiebelkrukjes: waar je actief aan de slag gaat.

In overleg

De docenten merken dat het werkt. Leerlingen ervaren letterlijk meer ruimte. Er heerst een werkklimaat. Leerlingen zijn actief en gaan geregeld in overleg met elkaar. Dat leerlingen ruis om zich heen hebben, was in het begin wennen, maar is volgens de docenten goed bij te sturen door het overzicht in de ruimte.

Lesmateriaal

De afgelopen periode hebben de docenten het lesmateriaal zoveel mogelijk afgestemd op de nieuwe manier van lesgeven. Het lesmateriaal staat voor aanvang van de les klaar in Wikiwijs. Voor de leerlingen is direct duidelijk waar zij hun instructie en opdrachten kunnen vinden. Dit vergroot de zelfsturing van leerlingen. Op het Herbert Vissers College wordt gebruik gemaakt van flipping the classroom en screencast-o-matics. De instructie van de docent is daarmee verweven in het lesmateriaal. Daardoor kan de docent zijn tijd meer inzetten voor de begeleiding van de leerlingen.

Lesmateriaal voor de alfa-opdracht

Lesmateriaal voor bèta-opdracht

Lesmateriaal voor gamma-opdracht

Hoe verder?

De aankomende periode bespreken docenten hoe zij de taakverdeling inrichten nu leerlingen meer zelfgestuurd aan de slag zijn. Door samen les te geven in een open ruimte wordt er letterlijk en figuurlijk meer ruimte gecreëerd voor bijvoorbeeld de coachgesprekken die ze willen gaan voeren.

Heb je tips of vragen neem dan contact op met Anna Klerk, kle@hvc.nl.

Het Herbert Vissers College neemt deel aan het leerlab Curriculumbewustzijn.

Fotobijschrift: Docenten Anna Klerk en Evert-Jan Oppelaar starten gezamenlijk de les.

, ,

Reacties1

  1. Harold Bekkering juni 13, 2017 at 8:12 pm #

    Video wasr ik ook blij van word net zoals de kinderen en de leerkrachten. Vroeg me wel af of de grootste verandering in het teamcoachen zat, of in de toegenomen zelfredzaamheid van de leerlingen. Afsluitende zinnen zijn naar mijn hart: beginnen met vernieuwingen in de klas ipv er over schrijven en praten!