Activerende didactiek en samenwerkend leren in 5 werkvormen

Hoe verwerk je activerende didactiek en samenwerkend leren in een les? Docenten van Guido delen hun werkvormen. “Ze zijn allemaal tegelijk bezig en echt met elkaar aan het leren.”

Gepersonaliseerd leren op Guido

In elke les op Guido gebruiken docenten ADSL: Activerende Didactiek en Samenwerkend Leren. De projectgroep van Guido organiseert regelmatig studiemiddagen om deze manier van lesgeven bij alle docenten onder de aandacht te brengen en nascholing te bieden. Docenten helpen elkaar dit in de les toe te passen door hun zelfgemaakte werkvormen en opdrachten te delen en elkaar te beoordelen in lesbezoeken. Projectleider Henk Wietsma geeft vijf voorbeelden.

Werkvorm 1: Describe the pictures en Uitspraak training

Docent Engels Cornel de Graaf gebruikt twee activerende werkvormen tegelijkertijd om leerlingen in groepjes aan hun spreekvaardigheid te laten werken. Een deel van de leerlingen gaat aan de slag met het beschrijven van een afbeelding, terwijl een andere groep oefent met moeilijke klanken. “Leerlingen vinden het fijn om zelfstandig aan het werk te kunnen.” Bekijk hier de werkvorm.

Werkvorm 2: Trouve quelqu’un qui… (Vind iemand die…)

Ryanne Veenstra, docent Frans, gebruikt deze werkvorm om leerlingen te laten oefenen met grammaticaal correcte vraagzinnen. Door vragen te stellen gaan ze op zoek naar een klasgenoot die aan bepaalde kenmerken voldoet: een hobby, een ervaring of een talent. “Het is een georganiseerd zootje, maar ze zijn allemaal bezig met Frans!” Bekijk de werkvorm hier.

Werkvorm 3: Qui est-ce? (Wie is het?)

Docent Frans Josien Jonker knutselde haar eigen versie van het spel ‘Wie is het?’ om te oefenen met het beschrijven van personen, een van de exameneisen. “Om te weten of je iemand in een andere taal kunt beschrijven, heb je iemand nodig die kan raden wie je bedoelt. Ze zijn allemaal tegelijk bezig en echt samen aan het leren.” Ga naar de werkvorm.

Werkvorm 4: Schrijf een spannend verhaal

Als onderdeel van een literatuurproject gebruikte Minke van Harten, docent Cambridge Engels, een werkvorm waarbij leerlingen in groepjes zelf een spannend verhaal bedenken, schrijven en presenteren. “Er werd de hele les Engels gepraat.” Bekijk de werkvorm.

Werkvorm 5: Differentiatie op basis van leervoorkeur

Om kennis te maken met de geschiedenis van Zacheus, een Bijbelverhaal in het thema ‘Ontmoetingen met Jezus’, mogen de leerlingen van docent godsdienst Lars Veldhuizen zelf kiezen welke opdracht ze maken. Ze mogen een dag beschrijven uit het leven van Zacheus, een getuigenis schrijven van een ontmoeting met Jezus, of een collage maken van het verhaal van Zacheus. Ga naar de werkvorm.

Vuistregels

Welke elementen moeten terugkomen in een ADSL-opdracht? Om collega’s te helpen zelf opdrachten te maken, deelde de projectgroep van Henk Wietsma de achtergrond en onderbouwing van ADSL op een Wikiwijspagina. Zo zijn er met betrekking tot samenwerkend leren drie vuistregels met bijbehorende taken voor de docent:

  • Voorafgaand geef je een heldere en volledige instructie;
  • Tijdens de opdracht help je pas wanneer leerlingen er zelf niet uitkomen, door vragend te helpen en hulp uit te stellen.
  • Na de opdracht bespreek je de inhoud en het proces na.

Doelgerichte lesopbouw en differentiatie

Naast ADSL wordt een les op Guido gekenmerkt door een doelgerichte lesopbouw en differentiatie. Met deze drie kernpunten werkt de school toe naar gepersonaliseerd leren. “We hebben de kernpunten in een piramidemodel geplaatst,” licht Henk Wietsma toe. “Dit om aan te geven dat een onderliggende vaardigheid nodig is om de bovenliggende vaardigheid goed in je lessen toe te passen.”

Guido neemt deel aan het leerlab Schoolorganisatie.

Tags: Docent

Comments are closed.