midden/oost

Na het succes van eerdere werkconferenties Digitale didactiek organiseren we op 5 juni 2018 een werkconferentie Digitale didactiek op het St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam. Je leert hoe je ict kunt inzetten om je lessen te verrijken. Er is keuze uit 13 verschillende ‘proeverijen’ waarin uitleg wordt gegeven over allerlei digitale tools. Vervolgens ga je zelf aan de slag met een praktische opdracht. Ontdek bijvoorbeeld hoe je zelf rubrics ontwerpt, hoe je instructievideo’s maakt en verrijkt. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Benieuwd wat dit voor jou als docent betekent? Schrijf je in. 

Bekijk de lijst met proeverijen en opdrachten.

Praktische informatie
Datum: 5 juni 2018
Locatie: St. Ignatiusgymnasium, Amsterdam
Het programma start rond 14:00 uur en wordt rond 18:00 afgesloten met een maaltijd.
Vergeet niet je device mee te nemen!

Meld je hier aan.

Opzet proeverijen
Tijdens de proeverij Filmpje verrijken leer je bijvoorbeeld vragen toe te voegen aan een filmpje met de tools Spiral, Edpuzzle, Educanon. Tijdens de proeverij Leerling producten maak je kennis met de tools Animoto, Thinglink, Canva, Pixton, Powtoon en Popplet, die gebruikt kunnen worden als alternatief voor een verslag. De uitleg van deze onderdelen worden gegeven door deskundigen. In rondes van 25 minuten krijg je een demo van het proeverij-onderdeel, ga je zelf ervaren hoe dit werkt en leer je hoe je dit kunt inzetten in jouw les. Daarna ga je onder begeleiding van de deskundigen aan de slag met een opdracht.

Omdat het project Leerling 2020 gesubsidieerd wordt vanuit de ministeries van OCW en EZ kunnen wij de werkconferentie kosteloos aanbieden. Aan de werkconferentie zijn wel kosten verbonden. Na aanmelding rekenen wij op je komst. We willen verspilling (bijvoorbeeld catering) graag tegengaan. Dus heb je je aangemeld maar kun je onverwachts toch niet komen, meld je dan alsjeblieft af (via 030–2324890 of leerling2020@schoolinfo.nlzodat we een andere docent gebruik kunnen laten maken van jouw plek.

Continue Reading

Op 19 april 2018 organiseert Leerling 2020 een bijeenkomst over differentiëren in de klas in Arnhem. Doel van deze bijeenkomst is om te proeven aan en oefenen met differentiëren in de klas zodat je naar huis gaat met praktische handvatten die morgen toegepast kunnen worden.

In het eerste gedeelte van de bijeenkomst volg je verschillende inspiratiesessies waarin docenten concrete voorbeelden delen over hoe zij differentiëren in de les. In het tweede gedeelte ga je tijdens twee workshops, onder begeleiding van een expert, werken aan een opdracht die aansluit op jouw kennis en kunde en waarvan je de uitkomsten de volgende dag kan toepassen in je les.

Tijdens de werkconferentie volg je twee van de volgende workshops:

  1. Wat levert differentiëren mij op? Door Sandra Elzinga
    In deze workshop ga je aan de slag met het maken van een gedifferentieerde les aan de hand van de busopstelling. Je denkt na over leerdoelen, geeft aan welk gedrag je van je leerling verwacht en geeft leerlingen autonomie. Aan de hand van jouw eigen materiaal maak je een les voor ‘morgen’.  
  2. Differentiëren op basis van toetsresultaten. Door Masja Mesie
    In de workshop gaan we eerst in op het verschil tussen oppervlakkig leren (Onthouden en Begrijpen) en diepgaand leren (Integreren en Toepassen). Met deze opgefriste kennis ga je aan de slag met het analyseren van je eigen toets. Door het analyseren van de toets krijg je meer inzicht en handvatten om gedifferentieerde begeleiding aan je leerlingen te geven; wat hebben zij al in huis en wat hebben zij nog nodig? Neem hiervoor je eigen toets mee. 
  3. Het leerarrangement als vorm om te differentiëren. De kansen en ook de obstakels! Door Otto de Leer
    Voor veel docenten is vaak wel duidelijk waarom differentiëren goed is om te doen en toch ervaren deze docenten drempels bij de uitvoering. Tijdens deze workshop ervaar je een aantal werkvormen in small differentiëren en we gaan aan het werk met het ontwerpen van een circuit, dat bij medium differentiëren past. Neem hiervoor jouw eigen lesmateriaal mee; digitaal of een boek.  

Aanmelden voor deze werkconferentie kan via dit formulier.

Praktisch

Inloop: 13:30 uur
Start programma 14:00 uur
Afsluiting: +/- 17:30 uur
Locatie: Olympus College in Arnhem

Omdat het project Leerling 2020 gesubsidieerd wordt vanuit het ministerie van OCW kunnen wij deelnemers de werkconferentie kosteloos aanbieden. Aan de werkconferentie zijn echter wel kosten verbonden. We willen verspilling (bijvoorbeeld catering) graag tegengaan. Dus heb je je aangemeld maar kun je onverwachts toch niet komen, meld je dan alsjeblieft af (via 030–2324890 of leerling2020@schoolinfo.nlzodat een andere docent gebruik kan maken van jouw plek.

Continue Reading

Op 14 juni organiseert Leerling 2020 de werkconferentie Formatief evalueren op het Melanchthon College, locatie Schiebroek, in Rotterdam. Doel van deze bijeenkomst is om docenten een stap verder te helpen in het toepassen van formatief evalueren om hiermee de motivatie bij leerlingen te verhogen en de ontwikkeling te stimuleren. Je leert hoe je meer inzicht krijgt in de voortgang en leerbehoeften van leerlingen, hoe je feedback aan leerlingen geeft en hoe je leerlingen meer regie laat nemen over hun eigen leerproces. Met de opgedane kennis uit de werkconferentie kun je de volgende dag direct aan de slag in je eigen les.

Programma
De middag bestaat uit twee praktische workshoprondes. Ook is er volop ruimte om kennis uit te wisselen en te leren van andere docenten en experts.

Workshop 1 – Formatief evalueren, hoe begin ik? Door Anke Swanenburg
Een workshop voor docenten die willen starten met formatief evalueren. Weet je nog niet direct waar en hoe hiermee te beginnen? In deze workshop gaan we aan de slag met de eerste belangrijke stappen om op een onderbouwde manier inzichtelijk te maken waar de leerling staat in het leerproces. Deze eerste stappen zijn belangrijk in het formatieve leerproces: daarop baseer je de vervolgstappen die jij en je leerlingen gaan zetten. Hiervoor gaan we in deze workshop eerst leerdoelen en bijbehorende criteria opstellen, vervolgens gaan we deze omzetten in een opdracht waarmee jij en de leerling procesmatig inzicht krijgen in wat de leerling nog moet doen om de leerdoelen te bereiken.

Workshop 2 – Doelen stellen en evalueren met rubrics. Door Wessel Peeters
Nakijken en feedback geven zijn ingewikkelde processen. Hoe zorg je dat je als docent duidelijk maakt aan leerlingen wat ze moeten kennen en kunnen? En hoe organiseer je het zo dat dit tot goede feedback leidt? Rubrics zijn daarbij een oplossing, wanneer deze goed ingezet worden. Tijdens deze workshop ga je zelf rubrics maken. Ook leer je aan de hand van praktijkvoorbeelden en aanvullende theorie wanneer je verschillende soorten rubrics het beste wel, of juist niet, kan inzetten.  Het doel is dat je de workshop uitloopt met rubrics die je in je eerstvolgende les meteen kan gebruiken. Dit is een workshop voor alle niveaus.

Workshop 3 – Formatief evalueren met digitale tools. Door Ko Smidt
Deze workshop is voor docenten die willen onderzoeken welke digitale tools je in kunt zetten bij formatief evalueren. In de workshop staan we kort stil bij wat je wil bereiken met formatief evalueren gekoppeld aan de leerstof. Vervolgens krijg je een overzicht van diverse digitale tools, denk aan Padlet, Quizlet en Formative. Het grootste deel van de workshop ga je zelfstandig onderzoeken hoe je met een digitale tool naar keuze formatieve evaluatie vormgeeft.

Workshop 4 Werken met feedback. Door Rianne Neering
Deze workshop is voor docenten die meer met feedback willen gaan werken in de klas. In deze workshop ga je aan de slag met het inbouwen van verschillende feedbackmomenten in je lessen. In deze workshop leer je het verschil tussen docentgestuurde feedback, peer-feedback en self-assessment. Vervolgens ga je voor één (of meerdere) van deze vormen van feedback zelf opdrachten maken voor je leerlingen.

Praktische informatie
Datum: 14 juni 2018
Locatie: Melanchthon College, locatie Schiebroek, Rotterdam
Het programma start rond 14:00 uur en wordt rond 18:00 afgesloten met een maaltijd.

Meld je hier aan voor deze werkconferentie.

Omdat het project Leerling 2020 gesubsidieerd wordt vanuit het ministerie van OCW kunnen wij deelnemers de werkconferentie kosteloos aanbieden. Aan de werkconferentie zijn echter wel kosten verbonden. We willen verspilling (bijvoorbeeld catering) graag tegengaan. Dus heb je je aangemeld maar kun je onverwachts toch niet komen, meld je dan alsjeblieft af (via 030–2324890 of leerling2020@schoolinfo.nlzodat een andere docent gebruik kan maken van jouw plek.

Continue Reading