midden/west

Op 26 september 2017 organiseert Leerling 2020 een bijeenkomst over differentiëren in de klas in Hoofddorp. Doel van deze bijeenkomst is om te proeven aan en oefenen met differentiëren in de klas zodat je naar huis gaat met praktische handvatten die morgen toegepast kunnen worden.

De bijeenkomst vindt plaats op het Kaj Munk College in Hoofddorp van 14:00 – 18:00 uur.

Inschrijven voor deze werkconferentie kan via dit aanmeldformulier.

In het eerste gedeelte van de bijeenkomst ga je met ervaren docenten uit verschillende vakgebieden een inspiratiesessie aan om concrete voorbeelden en tips&tricks uit te wisselen. In het tweede gedeelte ga je onder begeleiding van een expert werken aan een opdracht die aansluit op jouw kennis en kunde en waarvan je de uitkomsten de volgende dag kan toepassen in je les.

Workshops die worden gegeven:

1. Marieken Pronk – Differentiëren met behulp van het circuit
Hoe ga ik om met de verschillen binnen mijn groep? Dat is op dit moment een vraag die velen bezighoudt. Daarbij denken docenten in de eerste plaats aan verschillen in niveau, maar er zijn meer verschillen waar je aan kunt denken: interesse, tempo, leervoorkeur et cetera. Tijdens deze workshop maak je kennis met het circuit. Hiermee kun je differentiatie in je klas vormgeven. Neem hiervoor jouw eigen lesmateriaal mee; digitaal of een boek.

2. Sandra Elzinga – Differentiëren met de bussopstelling
In deze workshop ga je aan de slag met het maken van een gedifferentieerde les aan de hand van de busopstelling. Je denkt na over leerdoelen, geeft aan welk gedrag je van je leerling verwacht en geeft leerlingen autonomie. Aan de hand van jouw eigen materiaal maak je een les voor ‘morgen’.

3. Lambrecht Spijkerboer – Differentiëren op basis van de toetsresultaten
In de workshop gaan we eerst in op het verschil tussen oppervlakkig leren (Onthouden en Begrijpen) en diepgaand leren (Integreren en Toepassen). Met deze opgefriste kennis ga je aan de slag met het analyseren van je eigen toets. Door het analyseren van de toets krijg je meer inzicht en handvatten om gedifferentieerde begeleiding aan je leerlingen te geven; wat hebben zij al in huis en wat hebben zij nog nodig? Neem hiervoor je eigen toets mee.

Bekijk een terugblik op een eerder georganiseerde werkconferentie Morgen gaan we differentiëren!

Voor schoolleiders is er een parallelprogramma dat wordt verzorgd door de VO-raad.

Omdat het project Leerling 2020 gesubsidieerd wordt vanuit de ministeries van OCW en EZ kunnen wij de werkconferentie kosteloos aanbieden. Aan de werkconferentie zijn wel kosten verbonden. Na aanmelding rekenen wij op je komst. We willen verspilling (bijvoorbeeld catering) graag tegengaan. Dus heb je je aangemeld maar kun je onverwachts toch niet komen, meld je dan alsjeblieft af (via 030–2324890 of leerling2020@schoolinfo.nlzodat we een andere docent gebruik kunnen laten maken van jouw plek.

 

Continue Reading

Kunnen werken met leerdoelen is de basis voor het toepassen van gepersonaliseerd leren. Maar hoe breid je je kennis uit? Leerling 2020 organiseert op 8 februari 2018 de werkconferentie ‘Aan de slag met leerdoelen’. Tijdens deze werkconferentie kies je een workshop die aansluit op de kennis die je al hebt over leerdoelen en leerlijnen. In de workshop ga je aan de slag met een opdracht, waarbij je wordt begeleid door een expert. Natuurlijk is er ook aandacht voor de benodigde theorie.

Wil jij je verder ontwikkelen op het gebied van curriculumbewustzijn en daadwerkelijk aan de slag met leerlijnen en leerdoelen? Dan is dit de juiste middag om aan deel te nemen!

Meld je hier aan en schrijf je meteen in voor de workshop.


Programma

14.00-14.30 uur Inloop

14.30-14.45 uur Opening, welkom

14.45-16.15 uur Programma deel 1: keuze uit 4 verschillende workshops

16.15-16.30 uur Pauze

16.30-17.30 uur Programma deel 2: keuze uit inspiratiesessies & presentatie curriculair spinnenweb SLO

17:30 – 18:45 uur Afsluiting en gezamenlijke maaltijd

Benodigdheden: laptop of tablet en je methode

 

Locatie
Kalsbeekcollege, locatie Schilderspark

Jozef Israëlslaan 56, 3443 CT Woerden

 

Programma deel 1: Workshops

Workshop 1 door Herman Rigter

Herken je de druk om de methode uit te krijgen en wil je eens met andere ogen naar je programma kijken? Wil je weleens wat anders in de klas doen maar zie je de ruimte daarvoor nog niet? Kies dan voor workshop 1 waarin je leert vanuit leerdoelen je onderwijs vorm te geven.

Je richt je op de vraag ‘Wat gaat er geleerd worden?’ Je gaat praktisch aan de slag en ervaart hoe je vanuit een leerdoel werkt naar een les.

 

Workshop 2 door Anke Swanenberg

Als docent ervaar je vaak de druk van de planner. Maar wat wil je nu echt dat je leerlingen leren? En wat is noodzakelijk om te leren voor de leerlingen? Anke Swanenberg zal in deze workshop vooral laten zien dat er meer mogelijk is binnen je jaarplanning/het PTA dan je wellicht denkt. Zo ontstaat er ruimte voor andere zinvolle dingen, terwijl je toch voldoet aan alle eisen wat betreft kennis en vaardigheden die de leerlingen moeten opdoen.

 

Workshop 3 door Ilse Gmelig

Heb je gehoord over leerdoeldenken en weet je nog niet hoe je dit kunt vormgeven? Denk je eraan je methode los te laten en zelf materiaal te verzamelen, aan te passen of te ontwikkelen? Wil je aan de slag met doorlopende leerlijnen van onder- naar bovenbouw? Kies dan voor workshop 2.

Je richt je op de vragen ‘Wat gaat er geleerd worden’ en ‘Waarmee kan er geleerd worden?’. Je krijgt inzicht hoe je een doorlopende leerlijn op basis van leerdoelenkaarten en vakvaardigheden kunt opbouwen en je oriënteert je op verschillende leermaterialen. Je ontwerpt en ontwikkelt direct een stukje van een lessenserie. Neem een idee voor een onderwerp én een device mee!

 

Workshop 4 door Hendrianne Wilkens

Ondanks de motiverende opdrachten die je voor je leerlingen maakt, blijkt soms toch dat het resultaat van de uitwerking door de leerlingen een beetje mager is en het leerdoel net niet bereikt is. Hoe kun je ervoor zorgen dat leerlingen net dat stapje meer doen om het leerdoel te bereiken?

Tijdens deze workshop ga je aan de slag met het maken van een sterke(re) koppeling tussen in leerlingentaal geformuleerde leerdoelen, bijpassende opdrachten en beoordelingscriteria waarmee zowel jijzelf als de leerlingen kunnen bepalen of het doel bereikt is. Ook zorg je ervoor dat verdiepingsopdrachten hierbij eenvoudig te formuleren zijn zodat differentiëren mogelijk is.

 

Programma deel 2

Na deelname aan een van bovenstaande workshops heb je de keuze om deel te nemen aan een inspiratiesessie dat wordt geleid door een van de workshopleiders of aan een presentatie van SLO over het toepassen van het curriculair spinnenweb. Na 25 minuten heb je de keuze (nog) een inspiratiesessie te volgen of je verder te verdiepen in het spinnenweb.

Inspiratiesessie 1 door Herman Rigter
Wanneer je als school besluit om structureel aan de slag te gaan met het zelf vormgeven van de curricula op basis van leerdoelen vraagt dit om een goede organisatie. Kom erachter hoe ze dit op de Alberdingk Thijm Scholen hebben aangepakt. Zij hebben hiermee al enige jaren ervaring.

Inspiratiesessie 2 door Anke Swanenberg
Wat zijn de voordelen van formatief werken zonder methode en zonder cijfers en waar lopen we tegen aan?

Inspiratiesessie 3 door Ilse Gmelig
Je bent enthousiast over wat je vandaag hebt gehoord over curriculumbewustzijn en wil vernieuwingen graag met je gehele vaksectie oppakken. Hoe krijg je je collega’s mee?

Inspiratiesessie 4 door Hendrianne Wilkens
Ben jij nieuwsgierig hoe te differentiëren door het aanpassen van opdrachten? We bespreken hoe je lesmateriaal eenvoudig kan aanpassen met behulp van de taxonomie van Bloom. Door een opdracht toe te voegen die een beroep doet op de hogere cognitieve denkvaardigheden, kun je bijvoorbeeld tegemoet komen aan leerlingen die meer verdieping nodig hebben.

Inspiratiesessie 5 door Frederik Oorschot & Maaike Rodenboog van SLO
Scholen en docenten krijgen en nemen steeds meer verantwoordelijkheid bij het maken van hun eigen leerplan. De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) heeft als hulpmiddel hiervoor het curriculaire spinnenweb ontwikkeld. Met dit instrument leer je op verschillende niveaus kijken en werken. Beslissingen op het ene niveau beïnvloeden misschien wel draden van het spinnenweb op een ander niveau. Bewustwording van en hulpmiddelen ter ondersteuning komen aan bod in de presentatie.

 

Omdat het project Leerling 2020 gesubsidieerd wordt vanuit het ministerie van OCW kunnen wij deelnemers de werkconferentie kosteloos aanbieden. Aan de werkconferentie zijn echter wel kosten verbonden. We willen verspilling (bijvoorbeeld catering) graag tegengaan. Dus heb je je aangemeld maar kun je onverwachts toch niet komen, meld je dan alsjeblieft af (via 030–2324890 of leerling2020@schoolinfo.nlzodat een andere docent gebruik kan maken van jouw plek.

Continue Reading

Op 9 oktober organiseert Leerling 2020 de bijeenkomst ‘Leerling eigenaar leerproces’. Doel van de bijeenkomst is om docenten handvatten te geven zodat je de eerste stappen kunt zetten om leerlingen meer eigenaarschap te geven bij hun leerproces.

De sleutel om de leerling eigenaar van zijn leerproces te maken, is de juiste balans tussen de hoeveelheid sturing die je geeft als docent en de mate waarin je leerlingen los kunt laten.

Tijdens workshops ga je hiermee aan de slag aan de hand van opdrachten. Ook zal er voldoende tijd zijn voor kennisuitwisseling tussen docenten om voorbeelden en praktische tips te delen en onderwerpen te bespreken als:

  • Hoe kun je de onderwijskwaliteit garanderen als je de leerling meer ruimte geeft en je ze minder kunt controleren?
  • Hoe creëer je eigenaarschap in een klas met 30 leerlingen?
  • En wat doe je als een leerling alleen hard werkt als het voor een belangrijk cijfer is?

Met de opgedane kennis uit de werkconferentie kun je de volgende dag direct aan de slag in je eigen les. De bijeenkomst is vooral gericht op docenten die willen starten met het vergroten van eigenaarschap bij hun leerlingen.

Praktische informatie

Datum: 9 oktober 2018
Locatie: Praktijkschool Apeldoorn
Inloop: 13:00 uur
Start: 13:30 uur

De werkconferentie wordt rond 18:00 afgesloten met een maaltijd.

De werkconferentie heeft het maximaal aantal deelnemers bereikt. Klik hier om je aan te melden voor de wachtlijst.

Programma

De keynote
Eigenaarschap: het uitlokken van succeservaringen door Valentina Devid

Leerlingen eigenaar maken van het leerproces… we horen het vaak, maar wat bedoelen we ermee? Willen we dat leerlingen aan de slag gaan met iets wat wij ze bieden? In hoeverre zijn ze dan eigenaar? Of is het de bedoeling dat we leerlingen dusdanig prikkelen dat zij nieuwsgierig worden naar te behalen leerdoelen? Vaak wordt eigenaarschap verbonden aan de termen motivatie, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Weten waarom je iets moet leren, waartoe er geleerd wordt, dat je fouten mag maken en dat er iemand is om je te begeleiden wanneer je iets nog niet kunt of nog niet precies weet, helpt bij het leren. ‘Ik ga harder leren’ of ‘harder mijn best doen’, leidt te vaak tot het uitblijven van succeservaringen en juist deze succeservaringen zijn nodig om eigenaarschap te creëren!

De workshops
Keuze uit twee van de volgende workshops:

Workshop 1: Vertrouwen, feedback – controleren werkt contra-leren door Valentina Devid

Door leerlingen minder te controleren, geven docenten leerlingen meer ruimte om eigenaar te worden van hun eigen leerproces. Bovendien is controle vaak gericht op de prestatie, namelijk het te behalen cijfer. Uit onderzoek blijkt dat de motivatie daalt op het moment dat de focus op de cijfers/resultaten ligt.  Leerlingen hebben vertrouwen nodig en een veilige setting om te kunnen leren. Het gaat om vertrouwen in zichzelf, in de docent en in medeleerlingen. Deze workshop gaat in op hoe je eigenaarschap bij leerlingen kunt vergroten door middel van feedback en vertrouwen.

Workshop 2: Keuzevrijheid en autonomie: ‘ruimte geven werkt’ door Sandra Elzinga
Leerlingen hebben ruimte nodig om verantwoordelijkheid te voelen en te kunnen nemen. Keuzemogelijkheden bieden is daarbij van groot belang tijdens de les. In deze workshop krijg je tien voorbeelden hoe je keuzemogelijkheden in jouw les kunt vormgeven. Aan de hand van een checklist krijg je de mogelijkheid om met één van de voorbeelden aan de slag te gaan en de les van morgen voor te bereiden.

Workshop 3: “Motivatie door leren met diepgang” door Ella Kwakkestein
Leren met diepgang bevordert de motivatie en het eigenaarschap. Kennis krijgt pas waarde als leerlingen actief nadenken over de lesstof. In hoeverre daag jij leerlingen uit te leren met diepgang? Leren met diepgang vraagt van de docent contextrijke opdrachten en het stellen van denkvragen. Hoe stuur je als docent de denkrichting van leerlingen? Hoe bied je kaders en bied je ruimte? Hoe geef je leerbevorderende feedback? Hoe houd je het denken van de leerlingen gedurende de les actief? In deze workshop gaan we praktisch aan de slag met lesvoorbeelden.

Omdat het project Leerling 2020 gesubsidieerd wordt vanuit het ministerie van OCW kunnen wij deelnemers de werkconferentie kosteloos aanbieden. De organisatie van de werkconferentie kost wel geld. We willen verspilling (bijvoorbeeld catering) graag tegengaan. Dus heb je je aangemeld maar kun je onverwachts toch niet komen, meld je dan alsjeblieft af via de afmeldlink in je bevestigingsmail of via 030–2324890 of leerling2020@schoolinfo.nl zodat we een andere docent gebruik kunnen laten maken van jouw plek. 

 

Continue Reading