zuid

Op 12 oktober organiseert Leerling 2020 de werkconferentie Formatief evalueren. Er is veel aandacht voor deze manier van leren, maar hoe geef je hier vorm aan in de les? Aan het einde van de dag heb jij als deelnemer praktische middelen verzameld die je de volgende dag toe kunt passen in de les.

Locatie
Jenaplan Metameer, Stationsweg 5, Boxmeer

Programma
13:30 Inloop
14:00 Opening
14:30 Workshopronde 1
15:45 Workshopronde 2
16:50 Unconference
17:50 Afsluiting
18:00 Gezamenlijke maaltijd

Opening
De werkconferentie wordt afgetrapt met een introductie over het thema formatief evalueren door Wessel Peeters. Wessel is docent Maatschappijkunde op de school X11 en mede-oprichter van Vernieuwenderwijs. Wessel gaat in op de verschillen tussen formatief en summatief evalueren, op welke momenten in het curriculum feedback waardevol is en op welke niveaus je als docent feedback kunt geven. Onlangs heeft een artikel over formatief evalueren op X11 in Trouw gestaan.

Omschrijving workshops
Formatief evalueren, hoe begin ik? Door Anke Swanenberg
Een workshop voor mensen die willen starten met formatief evalueren. Weet je nog niet direct waar en hoe hiermee te beginnen? In deze workshop gaan we aan de slag met de eerste belangrijke stappen om onderbouwd inzichtelijk te maken waar de leerling staat in het leerproces. Deze eerste stappen zijn belangrijk in het formatieve leerproces: daarop baseer je de vervolgstappen die jij en je leerlingen gaan zetten. Hiervoor gaan we in deze workshop eerst leerdoelen en bijbehorende criteria opstellen, vervolgens gaan we deze omzetten in een opdracht waarmee jij en de leerling procesmatig inzicht krijgen in wat de leerling nog moet doen om de leerdoelen te bereiken.

Je curriculum formatief inrichten door Wessel Peeters
Een workshop voor mensen die al stappen hebben gezet in het werken met formatief evalueren. Tijdens deze workshop gaan we opgedane kennis over het formatief evalueren vertalen naar de eigen praktijk. Op welke manier kun je het behandelen van een hoofdstuk of onderwerp meer formatief aanpakken, zodat leerlingen meer doelgericht aan de leerdoelen werken? Aan de hand van aanvullende theoretische informatie, enkele praktijkvoorbeelden en het bestuderen van een casus ga je aan de slag met je eigen praktijk. Het doel is dat je de workshop uitloopt met concrete plannen voor je eigen curriculum.

Direct feedback geven met de tool Formative door Ko Smidt
Je bent op zoek om effectieve vormen van feedback te verkennen en te integreren in je onderwijspraktijk. In deze workshop leer je op welke momenten in het leerproces je feedback kunt geven en wanneer het meerwaarde heeft om leerlingen direct feedback te geven terwijl ze een opdracht maken. De nadruk ligt op het vormgeven van je opdracht in de online tool ‘Formative’. Na deze workshop weet je wat de mogelijkheden zijn binnen deze tool en wat je met de resultaten kunt voor de invulling van je lessen.

Peerfeedback organiseren met Peerscholar door Bob Hofman
Peerfeedback is volgens John Hattie een krachtige leeractiviteit. Het geven en ontvangen van peerfeedback is een manier om leerlingen te leren reflecteren op eigen en andermans werk, waarna zij door het verwerken van deze feedback hun werk kunnen verbeteren. Het geven en ontvangen van feedback is bovendien een vaardigheid die leerlingen leren door te doen. In deze workshop leer je wat de kracht van peerfeedback is en hoe Peerscholar ingezet kan worden om leerlingen peerfeedback te laten geven.

Formatief evalueren, hoe pak ik dat aan in mijn les? Door Gijs Noordergraaf en Femme de Groot
In deze workshop ga je aan de slag met het ontwikkelen van werkvormen die je meteen de volgende dag in kunt zetten. Aan de hand van concrete voorbeelden stel je succescriteria op van formatief evalueren. Vervolgens ga je op basis van deze succescriteria, onder begeleiding aan de slag om voor jouw vak formatieve werkvormen te ontwerpen. Dit is een praktische workshop voor docenten die de basis van formatief toetsen beheersen en toe zijn aan de verdere integratie van het formatieve proces in hun onderwijs

Unconference
Formatieve evaluatie is een nieuw en breed thema waar nog veel in valt te ontdekken. Na de workshops ga je tijdens de unconference met collega’s in gesprek rondom een bepaald thema. In deze gesprekken bespreek je elkaars vraagstukken om samen een stap verder te komen. Uitgepraat over een thema? Dan ga je door naar het volgende thema van jouw interesse!

Wat is een unconference? Dit is een bijeenkomst met een vrije structuur waarvan de inhoud wordt bepaald door de deelnemers. De thema’s van de unconference worden van tevoren opgehaald bij de deelnemers.

Het aantal beschikbare plekken voor deze werkconferentie heeft zijn limiet bereikt. Je kunt je via dit aanmeldformulier aanmelden voor de reservelijst. Daarnaast volgen er nog meer werkconferenties met het thema Formatief evalueren, namelijk:
15 maart 2018– Regio Noord
18 september 2018- Regio Midden/oost
11 december 2018– Regio Midden/west

Heb je je aangemeld, maar kan je toch niet aanwezig zijn? Meld je dan af via dit formulier. Wij kunnen dan iemand van de reservelijst blij maken met jouw plek.

Omdat het project Leerling 2020 gesubsidieerd wordt vanuit de ministeries van OCW en EZ kunnen wij de werkconferentie kosteloos aanbieden. Aan de werkconferentie zijn wel kosten verbonden. Na aanmelding rekenen wij op je komst. We willen verspilling (bijvoorbeeld catering) graag tegengaan. Dus heb je je aangemeld maar kun je onverwachts toch niet komen, meld je dan alsjeblieft af (via 030–2324890 of leerling2020@schoolinfo.nlzodat we een andere docent gebruik kunnen laten maken van jouw plek.

Continue Reading

Kunnen werken met leerdoelen is de basis voor het toepassen van gepersonaliseerd leren. Maar hoe breid je je kennis uit? Leerling 2020 organiseert op 6 november 2018 de werkconferentie ‘Aan de slag met leerdoelen’. Tijdens deze werkconferentie kies je een workshop die aansluit op de kennis die je al hebt over leerdoelen en leerlijnen. In de workshop ga je aan de slag met een opdracht, waarbij je wordt begeleid door een expert. Natuurlijk is er ook aandacht voor de benodigde theorie.

Wil jij je verder ontwikkelen op het gebied van curriculumbewustzijn en daadwerkelijk aan de slag met leerlijnen en leerdoelen? Dan is dit de juiste middag om aan deel te nemen! Schrijf je hier in.

Praktische informatie

Datum: 6 november 2018
Locatie: Vakcollege Eindhoven, Eindhoven
Het programma start rond 14:00 uur en wordt rond 18:00 afgesloten met een maaltijd.
Vergeet niet je device mee te nemen!

Meld je hier aan.

Programma

Als deelnemer kies je zelf welke workshop je wilt volgen. Na deelname aan een van de workshops zijn er rondetafelgesprekken om met elkaar en workshopleiders in gesprek te gaan.

Workshops

Tijdens de werkconferentie maak je een keuze uit een van de vier workshops. Deze workshops zijn ingedeeld op niveau, welke oplopen van 1 tot 4 in benodigde ervaring met het werken met leerdoelen. Volg de flowchart om te bepalen welke workshop het beste past bij jouw kennis en ervaring.

Niveau 1: ‘Van leerdoel tot les’ – Herman Rigter
Herken je de druk om de methode uit te krijgen en wil je eens met andere ogen naar je programma kijken? Wil je weleens wat anders in de klas doen maar zie je de ruimte daarvoor nog niet? Kies dan voor de workshop van Herman Rigter waarin je leert vanuit leerdoelen je onderwijs vorm te geven. Je richt je op de vraag ‘Wat gaat er geleerd worden?’ Je gaat praktisch aan de slag en ervaart hoe je vanuit een leerdoel werkt naar een les.
Benodigde voorkennis: Er is geen specifieke voorkennis nodig.
Neem mee: Een stukje van de methode die je gebruikt, bijvoorbeeld 1 hoofdsstuk waar je binnenkort een les over gaat geven.

Niveau 2: ‘Waar vind ik ruimte’ – Sophie van Slageren
Als docent ervaar je vaak de druk van de planner. Maar wat wil je nu echt dat je leerlingen leren? En wat is noodzakelijk om te leren voor de leerlingen? Sophie van Slageren zal in deze workshop vooral laten zien dat er meer mogelijk is binnen je jaarplanning/het PTA dan je wellicht denkt. Zo ontstaat er ruimte voor verdieping, terwijl je toch voldoet aan alle eisen wat betreft kennis en vaardigheden die de leerlingen moeten opdoen.
Benodigde voorkennis: Je kunt concreet toetsbare leerdoelen in leerlingentaal formuleren.
Neem mee: Het PTA / PTO (of de jaarplanner) waar je bij jouw vak gebruik van maakt.

Niveau 3: ‘Van leerdoel tot lessenserie’ – Ilse Gmelig
Heb je gehoord over leerdoeldenken en weet je nog niet hoe je dit kunt vormgeven? Denk je eraan je methode los te laten en zelf materiaal te verzamelen, aan te passen of te ontwikkelen? Wil je aan de slag met doorlopende leerlijnen van onder- naar bovenbouw? Kies dan voor de workshop van Ilse Gmelig.

Je richt je op de vragen ‘Wat gaat er geleerd worden’ en ‘Waarmee kan er geleerd worden?’. Je krijgt inzicht hoe je een doorlopende leerlijn op basis van leerdoelenkaarten en vakvaardigheden kunt opbouwen en je oriënteert je op verschillende leermaterialen. Je ontwerpt en ontwikkelt direct een stukje van een lessenserie.
Benodigde voorkennis: Je bent op de hoogte van het formele deel van het curriculum en de ‘ruimte’ die dit biedt aan eigen invulling door leerlingen en/of docenten.
Neem mee: Een idee voor een lessenserie, onderwerp, thema of vaardigheid.

Niveau 4: ‘Leerdoeldenken door docenten en leerlingen’ – Joost van Oort
Ondanks de motiverende opdrachten die je voor je leerlingen maakt, blijkt soms toch dat het resultaat van de uitwerking door de leerlingen een beetje mager is en het leerdoel net niet bereikt is. Hoe kun je ervoor zorgen dat leerlingen net dat stapje meer doen om het leerdoel te bereiken?

Tijdens deze workshop ga je aan de slag met het maken van een sterke(re) koppeling tussen in leerlingentaal geformuleerde leerdoelen, bijpassende opdrachten en beoordelingscriteria waarmee zowel jijzelf als de leerlingen kunnen bepalen of het doel bereikt is. Ook zorg je ervoor dat verdiepingsopdrachten hierbij eenvoudig te formuleren zijn zodat differentiëren mogelijk is.
Benodigde voorkennis: Je bent op de hoogte van het formele deel van het curriculum en de ‘ruimte’ die dit biedt aan eigen invulling door leerlingen en/of docenten.
Neem mee: Een idee voor een leerlijn (vak, leergebied, vaardigheid)

Klik hier om je aan te melden en je in te schrijven voor de workshops.

Omdat het project Leerling 2020 gesubsidieerd wordt vanuit het ministerie van OCW kunnen wij deelnemers de werkconferentie kosteloos aanbieden. De organisatie van de werkconferentie kost wel geld. We willen verspilling (bijvoorbeeld catering) graag tegengaan. Dus heb je je aangemeld maar kun je onverwachts toch niet komen, meld je dan alsjeblieft af via de afmeldlink in je bevestigingsmail of via 030–2324890 of leerling2020@schoolinfo.nl zodat we een andere docent gebruik kunnen laten maken van jouw plek. 

Continue Reading