Werkconferentie ‘Leerling eigenaar leerproces’ – Apeldoorn

Op 9 oktober organiseert Leerling 2020 de bijeenkomst ‘Leerling eigenaar leerproces’. Doel van de bijeenkomst is om docenten handvatten te geven zodat je de eerste stappen kunt zetten om leerlingen meer eigenaarschap te geven bij hun leerproces.

De sleutel om de leerling eigenaar van zijn leerproces te maken, is de juiste balans tussen de hoeveelheid sturing die je geeft als docent en de mate waarin je leerlingen los kunt laten.

Tijdens workshops ga je hiermee aan de slag aan de hand van opdrachten. Ook zal er voldoende tijd zijn voor kennisuitwisseling tussen docenten om voorbeelden en praktische tips te delen en onderwerpen te bespreken als:

  • Hoe kun je de onderwijskwaliteit garanderen als je de leerling meer ruimte geeft en je ze minder kunt controleren?
  • Hoe creëer je eigenaarschap in een klas met 30 leerlingen?
  • En wat doe je als een leerling alleen hard werkt als het voor een belangrijk cijfer is?

Met de opgedane kennis uit de werkconferentie kun je de volgende dag direct aan de slag in je eigen les. De bijeenkomst is vooral gericht op docenten die willen starten met het vergroten van eigenaarschap bij hun leerlingen.

Praktische informatie

Datum: 9 oktober 2018
Locatie: Praktijkschool Apeldoorn
Inloop: 13:00 uur
Start: 13:30 uur

De werkconferentie wordt rond 18:00 afgesloten met een maaltijd.

De werkconferentie heeft het maximaal aantal deelnemers bereikt. Klik hier om je aan te melden voor de wachtlijst.

Programma

De keynote
Eigenaarschap: het uitlokken van succeservaringen door Valentina Devid

Leerlingen eigenaar maken van het leerproces… we horen het vaak, maar wat bedoelen we ermee? Willen we dat leerlingen aan de slag gaan met iets wat wij ze bieden? In hoeverre zijn ze dan eigenaar? Of is het de bedoeling dat we leerlingen dusdanig prikkelen dat zij nieuwsgierig worden naar te behalen leerdoelen? Vaak wordt eigenaarschap verbonden aan de termen motivatie, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Weten waarom je iets moet leren, waartoe er geleerd wordt, dat je fouten mag maken en dat er iemand is om je te begeleiden wanneer je iets nog niet kunt of nog niet precies weet, helpt bij het leren. ‘Ik ga harder leren’ of ‘harder mijn best doen’, leidt te vaak tot het uitblijven van succeservaringen en juist deze succeservaringen zijn nodig om eigenaarschap te creëren!

De workshops
Keuze uit twee van de volgende workshops:

Workshop 1: Vertrouwen, feedback – controleren werkt contra-leren door Valentina Devid

Door leerlingen minder te controleren, geven docenten leerlingen meer ruimte om eigenaar te worden van hun eigen leerproces. Bovendien is controle vaak gericht op de prestatie, namelijk het te behalen cijfer. Uit onderzoek blijkt dat de motivatie daalt op het moment dat de focus op de cijfers/resultaten ligt.  Leerlingen hebben vertrouwen nodig en een veilige setting om te kunnen leren. Het gaat om vertrouwen in zichzelf, in de docent en in medeleerlingen. Deze workshop gaat in op hoe je eigenaarschap bij leerlingen kunt vergroten door middel van feedback en vertrouwen.

Workshop 2: Keuzevrijheid en autonomie: ‘ruimte geven werkt’ door Sandra Elzinga
Leerlingen hebben ruimte nodig om verantwoordelijkheid te voelen en te kunnen nemen. Keuzemogelijkheden bieden is daarbij van groot belang tijdens de les. In deze workshop krijg je tien voorbeelden hoe je keuzemogelijkheden in jouw les kunt vormgeven. Aan de hand van een checklist krijg je de mogelijkheid om met één van de voorbeelden aan de slag te gaan en de les van morgen voor te bereiden.

Workshop 3: “Motivatie door leren met diepgang” door Ella Kwakkestein
Leren met diepgang bevordert de motivatie en het eigenaarschap. Kennis krijgt pas waarde als leerlingen actief nadenken over de lesstof. In hoeverre daag jij leerlingen uit te leren met diepgang? Leren met diepgang vraagt van de docent contextrijke opdrachten en het stellen van denkvragen. Hoe stuur je als docent de denkrichting van leerlingen? Hoe bied je kaders en bied je ruimte? Hoe geef je leerbevorderende feedback? Hoe houd je het denken van de leerlingen gedurende de les actief? In deze workshop gaan we praktisch aan de slag met lesvoorbeelden.

Omdat het project Leerling 2020 gesubsidieerd wordt vanuit het ministerie van OCW kunnen wij deelnemers de werkconferentie kosteloos aanbieden. De organisatie van de werkconferentie kost wel geld. We willen verspilling (bijvoorbeeld catering) graag tegengaan. Dus heb je je aangemeld maar kun je onverwachts toch niet komen, meld je dan alsjeblieft af via de afmeldlink in je bevestigingsmail of via 030–2324890 of leerling2020@schoolinfo.nl zodat we een andere docent gebruik kunnen laten maken van jouw plek.