Werkconferentie Formatief evalueren – noord

Doel van deze werkconferentie is om je te laten ervaren hoe je door formatief evalueren te gebruiken je lessen kan verrijken en ervoor kan zorgen dat leerlingen de stof beter begrijpen en meer eigenaarschap ontstaat. Kortom dat je het zo kan inzetten dat het je lessen verrijkt. Tijdens de werkconferentie ga je zelf aan de slag door het maken van een opdracht. Voordat je zelf aan het werk gaat, maak je via een Proeverij eerst kennis met verschillende manieren, mogelijkheden, werkvormen en theoretische onderbouwingen van formatief evalueren.

Deze komen vervolgens weer terug in de opdrachten.

Proeverij en opdrachten
Je maakt tijdens de Proeverij kennis met zes verschillende proeverij-onderdelen. Dit kunnen manieren zijn, werkvormen en theoretische onderbouwingen. De uitleg van deze onderdelen worden gegeven door deskundigen. In rondes van 20 minuten krijg je een demo van het proeverij-onderdeel, ga je zelf ervaren hoe dit werkt en leer je hoe je dit kunt inzetten in jouw les.

Na de Proeverij ga je aan de slag met een opdracht onder begeleiding van de deskundigen uit de Proeverij. Per thema zijn diverse opdrachten beschikbaar.

Meld je aan voor deze werkconferentie via dit formulier.

Omdat het project Leerling 2020 gesubsidieerd wordt vanuit de ministeries van OCW en EZ kunnen wij de werkconferentie kosteloos aanbieden. Aan de werkconferentie zijn wel kosten verbonden. Na aanmelding rekenen wij op je komst. We willen verspilling (bijvoorbeeld catering) graag tegengaan. Dus heb je je aangemeld maar kun je onverwachts toch niet komen, meld je dan alsjeblieft af (via 030–2324890 of leerling2020@schoolinfo.nlzodat we een andere docent gebruik kunnen laten maken van jouw plek.