Werkconferentie Leerling eigenaar leerproces

Op  donderdag 18  april  is  de  werkconferentie Leerling eigenaar leerproces in  Rotterdam.  Deze conferentie is speciaal voor leraren en teamleiders in het voorgezet onderwijs. Aan het eind van de werkconferentie heb je praktische handvatten waarmee je leerlingen meer eigenaar kunt maken van hun leerproces. Meld je hier aan.  

Het programma 

Het programma start om 13.30 uur en rond 18.00 uur sluiten we af met een maaltijd.  De middag bestaat uit twee workshoprondes en verschillende inspiratiesessies. Ook is er genoeg tijd om kennis en ervaring uit te wisselen met andere leraren, teamleiders en experts.  

Keynote Eigenaarschap : richting, ruimte en rugdekking – Jannet Maréchal 
Wanneer is er sprake van eigenaarschap bij leerlingen? Motivatie, verantwoordelijkheid en betrokkenheid zijn belangrijke termen die hieraan verbonden zijn. Het helpt leerlingen bijvoorbeeld als ze weten waarom ze iets leren en bij wie ze terecht kunnen voor begeleiding. Tijdens deze keynote doe je inspiratie op over hoe je leerlingen succesvol eigenaar van hun leerproces kunt maken. 

 De workshops

Veranderaanpak binnen de school – Jannet Maréchal 
In deze workshop krijg je handvatten die kunnen helpen om ontwikkeling op jouw school in gang te zetten. Met de routekaart veranderaanpak bespreken en oefenen we wat leraren motiveert om in beweging te komen en welke interventies hierbij zinvol zijn. Nadat je bepaalt waar jouw school zich op de route bevindt, gaan we aan de slag met de rol die jij kunt vervullen bij het in ‘in beweging zetten van de verandering’. Zo zorg je ervoor dat een verandering in jouw school zoveel mogelijk een gezamenlijk proces is.    

‘Rugdekking’: Vertrouwen en feedback – Valentina Devid-Derkse 
Hoe kan het geven van vertrouwen aan leerlingen hun eigenaarschap vergroten? Wat versta ik als docent eigenlijk onder eigenaarschap? Tijdens deze workshop definieer je jouw definitie van eigenaarschap en ga je oefenen met het geven van effectieve feedback aan leerlingen. Door middel van omdenken gaan we de drempels die jij ervaart bij het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid aan leerlingen verlagen. Na deze workshop heb je handvatten gekregen om feedback aan leerlingen te geven, waardoor jouw leerlingen meer vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid ervaren. 

‘Richtinggeven’: Over het sturen van de leerling door ze te leren leren – Inge Verstraete 
Hoe leert jouw leerling? Welke factoren beïnvloeden het persoonlijke leerproces? Tijdens deze workshop leer je wat wordt verstaan onder leren leren en ga je aan de slamet het ondersteunen van de leerling in zijn leerproces met taal en tools. De leerlingen bij jou in de klas zullen hierdoor meer grip op hun leerproces krijgen.   

‘Ruimte’: Keuzemogelijkheden en autonomie – Alie Kammenga 
Als docent is het zoeken naar een balans tussen het sturen en loslaten van leerlingen. Jouw lespraktijk staat centraal tijdens deze workshop. Je staat stil bij jouw eigen opvattingen over ruimte bieden aan leerlingen, wisselt opvattingen uit met collega’s van andere scholen en gaat aan de slag met didactische werkvormen die je morgen in de les kunt toepassen.

De locatie 

De werkconferentie vindt plaats op het Libanon Lyceum Rotterdam. Dit is het adres: Mecklenburglaan 49, 3061 BD, Rotterdam. 

De kosten 

De deelnemersbijdrage is € 40,- Dit bedrag is exclusief administratiekosten.  

Aanmelden 

Meld je  hier aan voor de werkconferentie Leerling eigenaar leerproces.  

Vragen? 

Heb je vragen over deze werkconferentie? Neem dan contact op met Schoolinfo via
030 – 232 48 90 of info@schoolinfo.nl.  

VO-raad en Schoolinfo
Deze werkconferentie is een onderdeel van het nieuwe programma Voortgezet Leren, leerlingen motiveren met toekomstgericht onderwijs. Dit programma is het vervolg van de projecten Leerling 2020, Maatwerk en Stap 2. De VO-raad en Schoolinfo voeren het programma Voorgezet Leren samen uit.