Werkconferentie ‘Morgen gaan we differentiëren’ – midden/oost

Op 19 april 2018 organiseert Leerling 2020 een bijeenkomst over differentiëren in de klas in Arnhem. Doel van deze bijeenkomst is om te proeven aan en oefenen met differentiëren in de klas zodat je naar huis gaat met praktische handvatten die morgen toegepast kunnen worden.

In het eerste gedeelte van de bijeenkomst volg je verschillende inspiratiesessies waarin docenten concrete voorbeelden delen over hoe zij differentiëren in de les. In het tweede gedeelte ga je tijdens twee workshops, onder begeleiding van een expert, werken aan een opdracht die aansluit op jouw kennis en kunde en waarvan je de uitkomsten de volgende dag kan toepassen in je les.

Tijdens de werkconferentie volg je twee van de volgende workshops:

  1. Wat levert differentiëren mij op? Door Sandra Elzinga
    In deze workshop ga je aan de slag met het maken van een gedifferentieerde les aan de hand van de busopstelling. Je denkt na over leerdoelen, geeft aan welk gedrag je van je leerling verwacht en geeft leerlingen autonomie. Aan de hand van jouw eigen materiaal maak je een les voor ‘morgen’.  
  2. Differentiëren op basis van toetsresultaten. Door Masja Mesie
    In de workshop gaan we eerst in op het verschil tussen oppervlakkig leren (Onthouden en Begrijpen) en diepgaand leren (Integreren en Toepassen). Met deze opgefriste kennis ga je aan de slag met het analyseren van je eigen toets. Door het analyseren van de toets krijg je meer inzicht en handvatten om gedifferentieerde begeleiding aan je leerlingen te geven; wat hebben zij al in huis en wat hebben zij nog nodig? Neem hiervoor je eigen toets mee. 
  3. Het leerarrangement als vorm om te differentiëren. De kansen en ook de obstakels! Door Otto de Leer
    Voor veel docenten is vaak wel duidelijk waarom differentiëren goed is om te doen en toch ervaren deze docenten drempels bij de uitvoering. Tijdens deze workshop ervaar je een aantal werkvormen in small differentiëren en we gaan aan het werk met het ontwerpen van een circuit, dat bij medium differentiëren past. Neem hiervoor jouw eigen lesmateriaal mee; digitaal of een boek.  

Aanmelden voor deze werkconferentie kan via dit formulier.

Praktisch

Inloop: 13:30 uur
Start programma 14:00 uur
Afsluiting: +/- 17:30 uur
Locatie: Olympus College in Arnhem

Omdat het project Leerling 2020 gesubsidieerd wordt vanuit het ministerie van OCW kunnen wij deelnemers de werkconferentie kosteloos aanbieden. Aan de werkconferentie zijn echter wel kosten verbonden. We willen verspilling (bijvoorbeeld catering) graag tegengaan. Dus heb je je aangemeld maar kun je onverwachts toch niet komen, meld je dan alsjeblieft af (via 030–2324890 of leerling2020@schoolinfo.nlzodat een andere docent gebruik kan maken van jouw plek.