Werkconferentie Morgen gaan we differentiëren! – midden/west

Op 26 september 2017 organiseert Leerling 2020 een bijeenkomst over differentiëren in de klas in Hoofddorp. Doel van deze bijeenkomst is om te proeven aan en oefenen met differentiëren in de klas zodat je naar huis gaat met praktische handvatten die morgen toegepast kunnen worden.

De bijeenkomst vindt plaats op het Kaj Munk College in Hoofddorp van 14:00 – 18:00 uur.

Inschrijven voor deze werkconferentie kan via dit aanmeldformulier.

In het eerste gedeelte van de bijeenkomst ga je met ervaren docenten uit verschillende vakgebieden een inspiratiesessie aan om concrete voorbeelden en tips&tricks uit te wisselen. In het tweede gedeelte ga je onder begeleiding van een expert werken aan een opdracht die aansluit op jouw kennis en kunde en waarvan je de uitkomsten de volgende dag kan toepassen in je les.

Workshops die worden gegeven:

1. Marieken Pronk – Differentiëren met behulp van het circuit
Hoe ga ik om met de verschillen binnen mijn groep? Dat is op dit moment een vraag die velen bezighoudt. Daarbij denken docenten in de eerste plaats aan verschillen in niveau, maar er zijn meer verschillen waar je aan kunt denken: interesse, tempo, leervoorkeur et cetera. Tijdens deze workshop maak je kennis met het circuit. Hiermee kun je differentiatie in je klas vormgeven. Neem hiervoor jouw eigen lesmateriaal mee; digitaal of een boek.

2. Sandra Elzinga – Differentiëren met de bussopstelling
In deze workshop ga je aan de slag met het maken van een gedifferentieerde les aan de hand van de busopstelling. Je denkt na over leerdoelen, geeft aan welk gedrag je van je leerling verwacht en geeft leerlingen autonomie. Aan de hand van jouw eigen materiaal maak je een les voor ‘morgen’.

3. Lambrecht Spijkerboer – Differentiëren op basis van de toetsresultaten
In de workshop gaan we eerst in op het verschil tussen oppervlakkig leren (Onthouden en Begrijpen) en diepgaand leren (Integreren en Toepassen). Met deze opgefriste kennis ga je aan de slag met het analyseren van je eigen toets. Door het analyseren van de toets krijg je meer inzicht en handvatten om gedifferentieerde begeleiding aan je leerlingen te geven; wat hebben zij al in huis en wat hebben zij nog nodig? Neem hiervoor je eigen toets mee.

Bekijk een terugblik op een eerder georganiseerde werkconferentie Morgen gaan we differentiëren!

Voor schoolleiders is er een parallelprogramma dat wordt verzorgd door de VO-raad.

Omdat het project Leerling 2020 gesubsidieerd wordt vanuit de ministeries van OCW en EZ kunnen wij de werkconferentie kosteloos aanbieden. Aan de werkconferentie zijn wel kosten verbonden. Na aanmelding rekenen wij op je komst. We willen verspilling (bijvoorbeeld catering) graag tegengaan. Dus heb je je aangemeld maar kun je onverwachts toch niet komen, meld je dan alsjeblieft af (via 030–2324890 of leerling2020@schoolinfo.nlzodat we een andere docent gebruik kunnen laten maken van jouw plek.