Werkconferentie ‘Morgen gaan we differentiëren’ – Den Bosch

Op 11 december 2018 organiseert Leerling 2020 in Den Bosch een bijeenkomst over differentiëren in de klas. Doel van deze bijeenkomst is om te proeven aan en te oefenen met differentiëren in de klas zodat je naar huis gaat met praktische handvatten die morgen toegepast kunnen worden.

In het eerste gedeelte van de bijeenkomst ga je in een inspiratiesessie met ervaren docenten uit verschillende vakgebieden concrete voorbeelden en tips&tricks uitwisselen. In het tweede gedeelte ga je onder begeleiding van een expert werken aan een opdracht die aansluit op jouw kennis en kunde en waarvan je de uitkomsten de volgende dag kan toepassen in je les.

Bekijk de terugblik op een eerder georganiseerde werkconferentie ‘Morgen gaan we differentiëren’ en meld je aan voor de bijeenkomst in december.

Praktische informatie

Datum: 11 december 2018
Locatie: Van Maerlant, Den Bosch
De werkconferentie wordt rond 18:00 afgesloten met een maaltijd.

Klik hier om je aan te melden voor deze bijeenkomst.

Workshops

Differentiëren met behulp van het circuit 
Voor veel docenten is vaak wel duidelijk waarom differentiëren goed is om te doen en toch ervaren deze docenten drempels bij de uitvoering. Tijdens deze workshop ervaar je een aantal werkvormen in small differentiëren en we gaan aan het werk met het ontwerpen van een circuit, dat bij medium differentiëren past. Neem hiervoor jouw eigen lesmateriaal mee; digitaal of een boek.  

Differentiëren met de busopstelling 
In deze workshop ga je aan de slag met het maken van een gedifferentieerde les aan de hand van de busopstelling. Je denkt na over leerdoelen, geeft aan welk gedrag je van je leerling verwacht en geeft leerlingen autonomie. Aan de hand van jouw eigen materiaal maak je een les voor ‘morgen’.  

Differentiëren op basis van de toetsresultaten 
In de workshop gaan we eerst in op het verschil tussen oppervlakkig leren (Onthouden en Begrijpen) en diepgaand leren (Integreren en Toepassen). Met deze opgefriste kennis ga je aan de slag met het analyseren van je eigen toets. Door het analyseren van de toets krijg je meer inzicht en handvatten om gedifferentieerde begeleiding aan je leerlingen te geven; wat hebben zij al in huis en wat hebben zij nog nodig? Neem hiervoor je eigen toets mee.  


Omdat het project Leerling 2020 gesubsidieerd wordt vanuit het ministerie van OCW kunnen wij deelnemers de werkconferentie kosteloos aanbieden. De organisatie van de werkconferentie kost wel geld. We willen verspilling (bijvoorbeeld catering) graag tegengaan. Dus heb je je aangemeld maar kun je onverwachts toch niet komen, meld je dan alsjeblieft af via de afmeldlink in je bevestigingsmail of via 030–2324890 of leerling2020@schoolinfo.nl zodat we een andere docent gebruik kunnen laten maken van jouw plek.