Algemene info


Wat is Leerling 2020?

Het project Leerling 2020 (looptijd tot en met eind 2018) heeft docenten en hun scholen in het voortgezet onderwijs ondersteund bij het ontwikkelen van een visie op gepersonaliseerd leren en de uitwerking daarvan in de praktijk.

Leerling 2020 is verder gegaan in het programma Voortgezet Leren. In samenwerking met Schoolinfo verzorgt de VO-raad dit programma waarbij de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs in samenhang met personeelsbeleid en schoolorganisatie centraal staat. We slaan de handen ineen en combineren in dit programma onder andere activiteiten die eerder aangeboden werden binnen de projecten Leerling 2020, Maatwerk en Stap 2. Het programma brengt ook scholen samen. Door te leren van elkaars ervaringen komen we sneller tot werkende oplossingen waarin leraar, teamleider, schoolleider en bestuurder allemaal een aandeel hebben.

Gepersonaliseerd leren

Met gepersonaliseerd leren willen scholen het beste in leerlingen naar boven halen om ze optimaal voor te bereiden op hun toekomst. Dit houdt in dat je iedere leerling een persoonlijke aanpak geeft en meer ruimte biedt aan leerlingen om zelf te bepalen waar, hoe en wat ze het liefst leren. Technologie kan hierbij helpen. Zo zijn er scholen die werken met devices en digitale leersystemen, maar ook scholen die werken met flexibele roosters waarbij er voor leerlingen meer keuze is. Andere scholen hebben dagstarts en/of coaching ingevoerd.

Gepersonaliseerd leren is een breed begrip waarin veel toepassingen mogelijk zijn, aansluitend op de visie van de scholen zelf. Uitgangspunten voor die visie kunnen zijn:

  • Recht doen aan verschillen tussen leerlingen
  • De motivatie van leerlingen verhogen
  • Leerlingen voorbereiden op de arbeidsmarkt
  • Innovatief aansluiten bij de veranderende samenleving

Lees meer over de beweegredenen van de scholen in het artikel: “Mag het een onsje gepersonaliseerder?”

Resultaten om trots op te zijn

Formatief evalueren, een flexibel rooster, individuele leerroutes, coaching en digitale didactiek ...
Het zijn slechts enkele voorbeelden van de talloze thema’s waarmee docenten invulling kunnen geven aan gepersonaliseerd leren. Docenten, schoolleiders en bestuurders van meer dan tweehonderd scholen deden mee aan het project Leerling 2020 om zich in dit onderwerp te verdiepen. Na drie jaar samenwerken, brainstormen, experimenteren, leren, kennis delen en veranderen, maken we de balans op. De conclusie? De deelnemende scholen kunnen trots zijn op de stappen die zij binnen het project Leerling 2020 hebben gezet en de resultaten die zijn behaald. We delen ze graag in deze folder.

Leerling 2020: wat hebben we bereikt?

Leerling 2020 in cijfers

Bekijk de video ‘Gepersonaliseerd leren: hoe leert de leerling in 2020?’

Contact 
030 – 232 48 90
info@schoolinfo.nl

Hoe deed Leerling 2020 dat?

Om scholen te ondersteunen bij het invoeren van gepersonaliseerd leren, heeft Leerling 2020 leerlabs ingericht. Hierin wisselden docenten van verschillende scholen uit het voorgezet onderwijs ervaringen uit en gingen ze actief met concrete veranderingen aan de slag in hun eigen school. Daarnaast organiseerde Leerling 2020 jaarlijks meerdere werkconferenties rondom diverse thema's, inhoudelijke bijeenkomsten en een groot docentencongres om kennisuitwisseling in de sector te bevorderen.

Onderdeel van...

Het project Leerling 2020 werd uitgevoerd door Schoolinfo in opdracht van de VO-raad. Tot eind december 2017 was Leerling 2020 onderdeel van het Doorbraakproject Onderwijs & ICT. Vanaf 1 januari 2018 is Leerling 2020 zelfstandig verder gegaan.

Onderstaand schema laat zien hoe Leerling 2020 heeft geparticipeerd in het Doorbraakproject.

Het Doorbraakproject was een initiatief van het ministerie van EZ en het ministerie van OCW in samenwerking met de PO-Raad en de VO-raad. Naast de programmalijn ‘school’ (waar Leerling 2020 onder viel), was er ook de programmalijn ‘keten’ en de programmalijn ‘landelijk’. Vragen van scholen die meedoen aan Leerling 2020 over de randvoorwaarden voor gepersonaliseerd leren werden verzameld en ingebracht bij de andere programmalijnen uit het Doorbraakproject. Zo werd/wordt vanuit de vraag van scholen de markt tot verdere innovatie bewogen.

Sectorakkoord VO

Leerling 2020 past bij de ambities uit het Sectorakkoord VO van de VO-raad. Hierin staan vijf ambities die de sector wil realiseren. De ambities ‘Uitdagend onderwijs voor elke leerling’ en ‘Eigentijdse voorzieningen’ en ‘Strategische HRM’ raken aan het doel van het project Leerling 2020.

Over Schoolinfo

Schoolinfo ondersteunt en faciliteert scholen die vooruit willen. We helpen scholen bij het in gang zetten van ontwikkelingen en het creëren van draagvlak. Mét elkaar werken we aan beter onderwijs.