Als school je eigen curriculum ontwikkelen, hoe doe je dat?

Waar begin je als je zelf je eigen curriculum wilt ontwikkelen? Op het Ashram College maakte docent Boris Berlijn een basisarrangement om collega’s op weg te helpen. Bekijk hoe dit eruit ziet.

Een eigen curriculum

Het Ashram College werkt sinds 2014 met persoonlijke devices voor alle leerlingen van de vmbo onderbouw. De school vond de mogelijkheden van bestaande methodes te beperkt om goed aan te sluiten bij de persoonlijke leerontwikkeling van leerlingen. Directeur Lieneke Koenes: “Deelname aan Leerling 2020 bood ons mogelijkheden om te starten met de ontwikkeling van een eigen curriculum.”

Basisarrangement

Maar waar begin je als je als school zelf een curriculum gaat maken? Docent Boris Berlijn en leerlabcoach Marian Schelvis maakten een basisarrangement in Wikiwijs, voorzien van een speciale instructie voor Ashram docenten, om collega’s op weg te helpen. Om de herkenbaarheid te vergroten zijn voor alle vakken sjablonen ontwikkeld in de huisstijl van de school. Docenten die al meer ervaring hebben met Wikiwijs en de Stercollecties instrueren en ondersteunen de rest van het team.

Methodevervangend of methodeaanvullend

Niet elke docent hoeft op dezelfde manier met het curriculum bezig te zijn, zegt Boris. “Koplopers laten de methode los en arrangeren methodevervangend, vaak met zelfgemaakt materiaal. Maar je kunt ook methodeaanvullend arrangeren. Je gebruikt dan gedeeltelijk de methode en vult die aan met ander materiaal. Ons doel is wel dat alle docenten voldoende inzicht hebben in de kerndoelen en eindtermen om op die manier hun lesmateriaal samen te stellen.”

Vrijwillige deelname

Bij de start van het project was deelname voor de hele vmbo onderbouw verplicht. Daardoor verliep de start van het project wat moeizaam: voor veel docenten voelde het als van bovenaf opgelegd. Het tweede jaar werd het project dan ook voortgezet met een kleinere groep docenten die er zelf voor kozen. Docent economie Henk-Jan van Mierlo: “Ik zag in dit project een kans om mijn lessen persoonlijker te maken en leerlingen zelf te laten kiezen waar ze behoefte aan hadden.”

Samenwerken in teams

Elke sectie maakte een vakwerkplan met een doorlopende leerlijn op basis van eigen materiaal. Voor elk vak werd per thema of onderwerp een eigen curriculum samengesteld, met de Stercollecties van VO-content als basis. Daarnaast zochten docenten naar vakoverstijgende mogelijkheden. Inmiddels maken en arrangeren docenten in alle brugklassen en in de bovenbouw van het vmbo hun lesmateriaal zelf. Docenten werken enthousiast samen in Wikiwijs teams aan hun eigen curriculum op basis van leerdoelen. Boris: “We hebben nu inzicht in wat docenten uit verschillende vakgebieden bij een thema aan bod laten komen. De vakken sluiten goed op elkaar aan. Ook voor leerlingen geeft dit duidelijkheid.” 

Digitale leeromgeving

Het Ashram College werkt met Google Suite for Education, een gratis digitale leeromgeving. Via Google Classroom krijgen leerlingen toegang tot de lessen en leveren ze opdrachten in. Ook kunnen ze tekstdocumenten, presentaties en digitale overhoringen maken. Voor zowel leerlingen als docenten is het een duidelijke leeromgeving. Boris: “Het was natuurlijk even wennen om in de cloud te werken, maar je kunt overal aan de slag en dat bespaart veel tijd.” Docenten volgen bij de start van het schooljaar een training. Voor leerlingen maakte Boris een online training. Bekijk deel 1 en deel 2.

Elk jaar opnieuw gebruiken

Doordat steeds meer docenten op het Ashram College de leermiddelen en het platform gebruiken, worden de kosten voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van VO-content steeds lager. Het geld dat hiermee kan worden bespaard wil de school in de toekomst in gaan zetten voor extra ontwikkeluren. De lessen worden gedurende het jaar ontwikkeld en direct ingezet. Alles wat gemaakt wordt, blijft bewaard in de omgeving van Wikiwijs. Zo kan het materiaal elk jaar opnieuw gebruikt worden. Feedback van collega’s en leerlingen wordt verwerkt om de lessen nog beter te maken.

Het Ashram College maakt deel uit van het leerlab Curriculumbewustzijn.

Meer lezen over curriculumbewustzijn

,

Comments are closed.