Animatie: werken met tredes

Het Dr. Nassau College heeft gepersonaliseerd onderwijs waarbij leerlingen samen met hun coach hun leerroute bepalen. Voor de vakken wiskunde en talen werkt de school met tredes. Bekijk de animatie.

Eigen leerroute

Leerlingen op het Dr. Nassau College bepalen hun eigen leerroute waarin ruimte is voor uitdaging, extra begeleiding en de mogelijkheid om vakken op een hoger of lager niveau af te ronden. De werkwijze is geïnspireerd op Kunskapsskolan. Alle vakken staan online in de Learning Portal van Kunskapsskolan. Met het leerlingvolgsysteem Stroom houden leerlingen de doelen, de strategieën, de voortgang en de resultaten bij.

Van taakgericht naar doelgericht onderwijs

De leerlingen bepalen samen met een persoonlijke coach de leerroute. Elke week voeren ze samen een gesprek over leerdoelen en persoonlijke ontwikkelingsdoelen. Daarin wordt het volgende besproken:

  • Waar sta je nu?
  • Waar wil je heen?
  • Hoe kom je daar?
  • Welke leerstrategieën zet je in?

Tredes

Voor de vakken wiskunde en talen werkt de school met tredes. Pas als je de eerste trede hebt doorlopen, ga je door naar de volgende. Zo voorkomen ze dat leerlingen achterstand oplopen. Naast de vakken is er ook ruimte voor de ontwikkeling van sociale en culturele vaardigheden, digitale geletterdheid, creativiteit, zelfontwikkeling en samenwerken, plannen en organiseren en reflecteren.

Rooster

Voor elke leerling heeft het dagrooster een vaste opbouw:

  • Leerlingen beginnen elke dag in een basisgroep. In de ochtend neemt de coach de dag door met de leerlingen en wordt gezamenlijk het NOS-journaal gekeken en de actualiteiten besproken.
  • De leerlingen delen verder het rooster van die dag zelf in. Als zij bijvoorbeeld genoeg hebben aan drie uur Nederlands in plaats van vier uur, dan hebben ze een uur over voor een ander vak.
  • Tijdens de Persoonlijk/Talent-uren kunnen leerlingen extra tijd besteden aan een vak dat ze moeilijk vinden, of juist aan een vak dat ze leuk vinden of competenties die ze willen ontwikkelen.
  • De dag wordt weer afgesloten in de basisgroep.

Lees de uitgebreidere uitleg over het rooster.

Het Dr. Nassaucollege neemt deel aan het leerlab Schoolorganisatie.

Meer lezen over scholen die werken met Kunskapsskolan

 

, ,

Comments are closed.