Belangrijke leerpunten tablet pilot

Op het Lyceum Sancta Maria, betrokken bij het leerlab Verbinding curriculum, content en platform, heeft 1.5 jaar een tablet pilot gedraaid. Hoe zag die pilot eruit? En welke lessen zijn er getrokken? Belangrijkste les: zorg voor een visie met draagvlak. Vanuit het verlangen beter te worden in differentiëren in de klas en het Lyceum Sancta Maria voor te bereiden op het onderwijs van de toekomst, werd er besloten een experiment te starten met het werken met tablets in de klas. Daarnaast moest het gekozen online platform individueel monitoren van leerlingen mogelijk maken. De pilot vond plaats in het eerste jaar voor de vakken Engels en Nederlands. De pilot had zowel ups als downs. Vandaar dat het Lyceum Sancta Maria graag de opgedane lessen wil delen.

Lessen van technische aard

  • Zorg voor genoeg oplaadpunten & wifi-dekking

Accu’s gaan snel leeg en leerlingen komen niet altijd met een volledig opgeladen tablet naar school. Zorg voor oplaadpunten bij de tafels en wifi-dekking in het gehele gebouw.

  • Voorzie een back-up naast het digitale platform

Mocht het platform problemen hebben met bereikbaarheid heb je een back-up nodig. De pilotdocenten adviseren naast een digitale drager folia aan te bieden

  • Kies voor een flexibel platform

Het platform dat in de pilot werd gebruikt, PulseOn, werkte alleen met eigen materiaal van de uitgeverij. Docenten konden wel materiaal aanleveren, maar het invoeren moest worden gedaan door externen vanwege de specialistische kennis waardoor het proces moeizamer werd.

  • Verdiep je in de mogelijkheden van een platform

Met het invoeren van PulseOn was het doel te kunnen differentiëren naar verschillende niveaus binnen een klas. De leerlinggevens die het platform op dat moment kon leveren waren echter beperkt. Het bood wel inzicht in het tempo van de leerling, maar gaf weinig inzicht in het niveau.

Lessen op didactisch gebied

  • Houd aandacht voor leren–leren

De leerlingen vonden het prettig en leuk om met tablets te werken. Ook buiten de pilotlessen werd het werken met tablets door docenten opgepikt. De pilotdocenten ervaarden dat leerlingen sneller werkten met een tablet, maar ook onzorgvuldiger. Met minder reflectie. Tevens onthielden ze dingen minder goed dan als ze opdrachten op papier maakten. Er is volgens Sancta Maria een ander soort leren van een tablet nodig en hier dienen docent en leerling vaardigheid in te krijgen.

  • Wees voorbereid op een andere didactiek

Het gebruik van tablets in de les vergt een andere rol van de docent. Observeren, training, lesbezoek van een coach en elkaars lessen bezoeken ondersteunt dit proces. Selectie van docenten die al interesse hebben kunnen de trekkers vormen van deze omslag.

Lessen op het gebied van beleid en organisatie

  • Ontwikkel een visie waartoe de pilot dient

Doordat dit project bij Sancta Maria in eerste instantie ICT/facilitair van insteek was, heeft het niet genoeg aandacht gehad vanuit de schoolleiding. Waardoor er ook geen duidelijke visie op het onderwijs was geformuleerd. Wat was het doel van de uitvoering van deze pilot? Wanneer er tegenslagen waren wisten docenten vaak niet meer waarom zij de pilot uitvoerden.

  • Zorg voor draagvlak en kennisdeling

Doordat er weinig over het doel en de leerpunten van de pilot gecommuniceerd werd bleef er onder sommige docenten van Sancta Maria een sceptische sfeer. Er was weinig leereffect buiten de deelnemende docenten en vakken.

  • Denk ook aan een cultuuromslag

Naast een didactische omslag is er onder docenten ook een cultuuromslag nodig waarbij curriculumbewustzijn en veranderingsgezindheid hen openstelt voor het telkens opnieuw uitvinden van hun onderwijs, gebaseerd op wat de leerling moet kunnen en waar er ruimte is voor verrijking.

  • Kies voor een breed inzetbare coach

Sancta Maria had ervoor gekozen om een vertegenwoordiger van het platform als coach aan te stellen. Maar het proces waar een school bij een onderwijsvernieuwing doorheen gaat, is groter dan een tablet pilot. Een coach is optimaal inzetbaar als hij/zij het gehele verandertraject kan begeleiden.

Conclusie

Sancta Maria is tot de conclusie gekomen dat hét platform dat het volgen van leerlingen, het verzamelen van resultaten en het aanbieden van lesmateriaal naar de wensen van een school, (nog) niet bestaat. Een school die op dit moment curriculum, leermiddelen en platform aan elkaar wil verbinden, zal verschillende platforms naast elkaar moeten gebruiken of het platform aanpassen in samenwerking met de leverancier en/of aanvullen met eigen materiaal.

Voetnoot

Inmiddels is het platform PulseOn van de markt. De pilot van Sancta Maria was al in ontwikkeling voordat ze zich aansloten bij Leerling 2020 als leerlab. De opgedane ervaring in de leerlabs bracht het inzicht dat de verandering in de school breder getrokken moest worden en zich niet alleen op de tablet pilot zou moeten richten. Sancta Maria doet niet meer mee in het leerlab, maar ze zijn op dit moment wel bezig met het ontwikkelen van een breedgedragen visie op de inzet van ict-middelen waarbij aandacht is voor het optimale leerrendement voor leerlingen. Bij de aanbesteding van de nieuwe leermiddelen is daar expliciet rekening mee gehouden. De secties krijgen hierdoor de ruimte om met gebruik van bestaand materiaal te experimenteren en daardoor hun eigen onderwijskoers te gaan ontwikkelen. De kaders hiervoor worden met een projectgroep uitgezet. De uitgever is hierbij nauw betrokken.

In 10 stappen naar een ict-applicatie voor jouw school

Hoe maak je als school een keuze voor een digitaal leerplatform, toetsapplicatie of digitaal portfolio? Op basis van de ervaringen van scholen uit de leerlabs maakte Schoolinfo een stappenplan, dat jou als school helpt om een keuze te maken.

Thema:

,

Comments are closed.