“Bij een D&T-les heb je nooit door dat je bezig bent met schoolvakken”

Op het College Den Hulster is het nieuwe vakoverstijgende vak Design & Technology (D&T) opgezet. Lees waarom deze vmbo-leerlingen nu wél voor techniek kiezen. “Juf, nog even wachten, nog één schroefje.”

Pilot

College Den Hulster had al een Technodôme dat werd gebruikt door hun bovenbouwleerlingen en door mbo-leerlingen die hier hun praktijklessen volgden, maar nog niet door de onderbouw. Om het technisch onderwijs een boost te geven besloten ze op de school om ook in de brugklas de technische vakken op een aantrekkelijke manier aan te bieden. In het schooljaar 2014-2015 startte de vmbo-afdeling met de pilot D&T in een aantal klassen. In de pilot verdwenen de losse vakken natuurkunde, techniek en beeldende vorming uit het rooster en maakten plaats voor het nieuwe vak.

Vakoverstijgend

Onder leiding van docent Astrid Marissen gaf een werkgroep het vak vorm. De kerndoelen vanuit de vakken natuurkunde, techniek en beeldende vorming zijn het uitgangspunt voor het curriculum. Het vak staat voor elf uur in het rooster en bestrijkt ook delen van de vakken Nederlands en wiskunde. Ook bij de andere vakken wordt de aansluiting gezocht bij de projecten van D&T. Zo zei een leerling: “In een D&T- les heb je nooit door dat je eigenlijk bezig bent met schoolvakken.”

Oliebollenmachine

De leerlingen werken bij elk D&T-project aan een specifieke ontwerpopdracht dat aan verschillende (technische) eisen moet voldoen. Zo hebben de leerlingen de afgelopen jaren al mooie dingen gebouwd: van designmeubel tot oliebollenmachine en van zeepkistenrace tot domino-parcour. Binnen de D&T-opdrachten krijgen de leerlingen de ruimte om dingen te maken of te doen die ze zelf leuk vinden. Ook ontwikkelen ze bij dit vak vaardigheden als ‘probleemoplossend denken’, ‘ideeschetsen maken’ en ‘keuzes maken in materiaal en vormgeving.’

Eigen ideeën uitvoeren

Na de pilotfase is besloten de D&T-route definitief aan te bieden. Brugklassers mogen zelf kiezen of ze D&T gaan volgen óf de traditionele vakken. Het vak heeft succes: de leerlingenaantallen groeien en ook meisjes kiezen nu voor techniek. Leerling Julie koos in de eerste klas ook voor D&T. Ze vindt het leuk om met haar handen bezig te zijn en is graag creatief. Dat komt bij D&T helemaal tot uiting. “Ik mocht mijn eigen ideeën ontwerpen en ook nog eens uitvoeren.” Toen Julie daarna een richting moest kiezen, koos ze dan ook voor Bouwen, Wonen & Interieur (BWI) en is blij met deze keuze.

Gemengde groepen

De D&T-klassen bestaan uit gemengde groepen: leerlingen van de verschillende vmbo-niveaus zitten samen in een groep. Dit bevalt zó goed dat besloten is ook in de reguliere klassen te gaan werken met de gemengde groepen.

Ouderbetrokkenheid

Uit de evaluatie blijkt dat D&T-leerlingen beter voorbereid bij de profielen van de bovenbouw binnenkomen. Docenten zoeken elkaar ook meer op voor de ontwikkeling van de vakoverstijgende projecten. De school ziet bovendien een opvallend grotere betrokkenheid bij de ouders van D&T-leerlingen. “Tijdens algemene ouderavonden zijn de ouders van de D&T-leerlingen het best vertegenwoordigd,” vertelt teamleider Miranda Gommans. “En bij het domino-project van de brugklasleerlingen dat in de aula werd gepresenteerd, stond de ruimte vol met ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes.”

Motivatie

Het plezier en de motivatie van de leerlingen om aan dit vak te werken is volgens Miranda groot. “Ik ga door in de pauze, want daar zit ik toch maar wat op mijn mobieltje”, zei een leerling. Bij het opruimen: “Juf, nog even wachten, nog één schroefje en dan nog dit eraan maken en even schuren nog en dan ben ik klaar.” Een andere leerling riep na de zeepkistenrace, het eindproject van de brugklassers: “Dit was de leukste dag uit mijn leven!”
Benieuwd hoe docent Astrid Marissen het opzetten van deze pilot heeft aangepakt? Lees haar antwoord op de verandervraag “Hoe start ik een ontwikkelproces op een school?”.

Fotobijschrift: Leerlingen van het College Den Hulster tijdens een les D&T.

Meer praktijkvoorbeelden lezen over het vmbo

Wil je ook evalueren over een verandering in je school? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.


 

,

Comments are closed.