Blijven leren over digitale mogelijkheden

Om leerlingen persoonlijk onderwijs te kunnen bieden, begon het Maaslandcollege in 2012 met persoonlijke devices. Hoe blijft een ‘ervaren’ school zich ontwikkelen in het inzetten van digitale middelen?

Persoonlijke devices

Op het Maaslandcollege beschikt 90 procent van de leerlingen over een eigen device. De iPads zijn eigendom van de leerlingen, maar de school beheert ze. Daardoor beschikken leerlingen over alle digitale tools die ze nodig hebben, zoals een Office-pakket dat ze ook thuis kunnen gebruiken.

Schakel tussen schoolleiding en leraren

Als ict- en onderwijscoördinatoren zijn Lou Dieben en twee collega’s de schakel tussen de schoolleiding en de leraren. “Leraren kennen de uitdagingen van systeembeheerders en schoolleiding vaak niet. Maar schoolleiders en systeembeheerders ervaren weer niet hoe de situatie in de klas is. De overgang naar meer ict-gebruik in de klas vraagt veel van leraren en zij hebben daar tijd en ruimte voor nodig. Doordat wij zelf leraar zijn maar ook regelmatig met de schoolleiding overleggen, vormen we een soort brug. Mede daardoor kunnen we zorgen dat er een positieve flow blijft.”

Niet vrijblijvend

Hoe de iPads worden gebruikt in de klas, verschilt per leraar. Lou: “Veel vaksecties gebruiken enkel nog digitaal lesmateriaal, sommige secties in combinatie met boeken. Er zijn leraren die hun eigen digitale lesmateriaal maken, maar er zijn ook leraren die nog alleen uit het boek lesgeven. Leraren verschillen nu eenmaal in kennis en vaardigheden op het gebied van ict.” Zij krijgen de vrijheid om zich hierin op hun eigen manier te ontwikkelen, maar dit is niet vrijblijvend. “Inmiddels zijn digitale vaardigheden onderdeel geworden van de beoordeling van leraren.”

Leraren als experts

De afdelingsleiders en de onderwijs- en ict-coördinatoren stimuleren initiatieven en motiveren leraren om naar trainingsmiddagen te gaan. Dit schooljaar heeft de school vier trainingsmiddagen georganiseerd. “Leraren hebben inmiddels diverse workshops gevolgd over Office 365, BookWidgets, scrummen in het onderwijs of formatief toetsen met digitale tools. De meeste trainingen worden gegeven door leraren die zich tot expert op een bepaald gebied hebben ontwikkeld. Zo leren we van elkaar en dat werkt goed.”

iHelp-crew

Ook leerlingen worden op het Maaslandcollege getraind in ict-vaardigheden. “In de brugklas leren ze hoe ze verantwoordelijk omgaan met de iPad. Ook krijgen ze socialemediatrainingen en leggen ze een basis voor het werken met Office-programma’s,” vertelt Lou. De school maakt hierbij gebruik van de iHelpcrew, een groep leerlingen die andere leerlingen helpt bij het oplossen van problemen op de iPad. “Zij kunnen veel oplossen, waardoor de ict-afdeling van de school wordt ontlast.”

Doorlopend getraind

Het is belangrijk dat leraren en leerlingen doorlopend getraind worden in het gebruik van nieuwe digitale middelen, merkt Lou. Ook als je al zo lang met devices werkt. “We hebben bijvoorbeeld een open leercentrum met digitale middelen die leerlingen en leraren kunnen gebruiken. Maar de 3D-printer wordt nog bijna niet gebruikt, omdat leraren niet weten wat ze ermee kunnen. In plaats van concluderen dat dit een verkeerde investering was, blijven we aandacht besteden aan hoe je die middelen didactisch inzet.”

Mobiel green screen

Dat geldt ook voor het idee om een green screen-ruimte in te richten. Lou: “We hebben nu eerst een mobiel green screen gekocht en kijken welke vaksecties dit gebruiken. Voor aardrijkskunde laat ik leerlingen met een green screen bijvoorbeeld presentaties maken over het weer. Daarna gaan we leraren trainen in de werking ervan. Pas als leraren weten hoe en waarvoor ze het kunnen gebruiken, gaan we over tot echte aanschaf.” Wil je op jouw school een green screen room bouwen? Gebruik deze tips!

Meer lezen

 Wil je ook betrokkenen meenemen in een verandering in je school? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.

 

 

, ,

Comments are closed.