Blijven ontwikkelen is blijven verbeteren

Stel, je verandert iets op school. Je start bijvoorbeeld met het werken op tablets of met formatief toetsen. Hoe zorg je ervoor dat jouw verandering een vast onderdeel wordt van een les, het team of de school? Lees de tips.

Doorontwikkeling

Hoe groot of klein een verandering ook is, veranderen is een proces. Doorontwikkeling is een fase in dit proces waarin de verandering wordt aangescherpt en geborgd. In deze fase is het dus belangrijk dat de verandering een vast onderdeel wordt van een les, het team of de school. Drie leraren geven tips vanuit de praktijk: het gebruik van een tool doorontwikkelen, een product doorontwikkelen en een plan doorontwikkelen. 

  1. Het gebruik van een tool doorontwikkelen

Docent bewegingsonderwijs Lotte Sanders (CSV Het Perron) wilde in haar les niet alleen bewegingsdoelen beoordelen, maar ook andere belangrijke vaardigheden, zoals samenwerken en communiceren. Daarom maakte ze 2 jaar geleden rubrics voor haar les. Dit schooljaar is een pilotjaar voor Lotte en haar BO-collega’s. Lotte: “We zijn inmiddels allemaal aan de slag met de rubrics en we zitten als gehele vakgroep nu in een mooi ontwikkelproces.”

Neem je collega’s mee

Haar belangrijkste tip als je het gebruik van bijvoorbeeld rubrics wilt doorontwikkelen: neem je collega’s mee in jouw proces. Lotte: “Mijn enthousiasme was belangrijk om collega’s aan te steken, maar de rubrics moesten niet alleen mijn ding blijven.” Lotte heeft een presentatie gegeven over hoe zij de rubrics gebruikt in haar les en haar collega’s werden ook enthousiast. Ze hebben vervolgens een collega van een andere school uitgenodigd die al verder was met rubrics gebruiken in gymlessen. “Toen hadden we nog meer concrete voorbeelden en ging het idee van rubrics echt leven bij collega’s.”

  1. Een product doorontwikkelen

Het Alkwin Kollege startte in 2017 met leerdoelgestuurd onderwijs. Al snel vroegen leraren zich af: ‘Hoe krijg ik inzicht in hoe leerlingen ervoor staan per leerdoel?’ Daarom heeft ict-coördinator Ron van der Sluis samen met een paar enthousiaste collega’s de GePersonaliseerd Leren-tool gemaakt. Het begon als een eenvoudige Google Spreadsheet, maar inmiddels is het een zelfstandig draaiend systeem.

Think big, act little

Ron: “Hoe meer mensen ons systeem gebruiken, hoe meer ideeën en meningen er ontstaan.” Daarmee blijft Ron de tool verbeteren. “Leraren gaven bijvoorbeeld aan dat ze graag wilden weten hoe leerlingen het behalen van de doelen uitvoeren in de tijd die ze ervoor hebben. Toen hebben we ervoor gezorgd dat je op elk moment met één klik kunt zien hoe de leerling ervoor staat.” Rons belangrijkste tip over het doorontwikkelen van een product luidt: ‘Think big, act little’. Voer steeds kleine veranderingen door en vier de kleine successen.

  1. Een plan doorontwikkelen

Het Lumion is een relatief nieuwe school met een vernieuwend onderwijsconcept. De school is continu de uitwerking van het schoolplan aan het doorontwikkelen. Teamleider Duco Homoet: “Als je je onderwijs wilt blijven verbeteren, moet je blijven evalueren en veranderen.” De school werkt daarom met expertgroepen in plaats van projectgroepen. “Want projectgroepen werken naar het eind van een project. En wij willen niet dat onze verbetering eindigt.”

Expertgroepen

Een expertgroep verwerkt thema’s en doelen uit het schoolplan in het onderwijs. Zo is er bijvoorbeeld de expertgroep taalvaardigheid, die de taalvaardigheid van leerlingen wil verbeteren. De groep bestaat uit 5 leraren en komt regelmatig op dinsdag samen. Ze hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat leerlingen elke schooldag beginnen met 20 minuten lezen. Dit evalueert de groep continu door leerlingen en collega’s te bevragen. Met deze informatie passen ze het leesplan aan en geven ze collega’s feedback. Zo blijven ze veranderen en verbeteren.

Lerende cultuur

Duco: “Als je wilt werken met expertgroepen, heb je een lerende cultuur nodig op school. Want als leraren openstaan voor continu doorontwikkelen, kunnen de acties vanuit de expertgroep in meerdere lessen worden ingezet.”

 

Wil je een verandering in je school doorontwikkelen? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.

 

Comments are closed.