Coaching: maatwerk voor hoogbegaafde leerlingen

Het Helen Parkhurst zet coaching in om maatwerk te bieden aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. “Ik word geholpen doordat ik niet in alle lessen hoef te zijn.”

Vooruit werken

Door middel van coaching biedt de school extra begeleiding aan leerlingen voor wie het reguliere lesprogramma niet passend is. De v-coach (verbredingscoach) maakt samen met de leerlingen specifieke aanpassingen op hun programma. Leerling Diemithry zit bijvoorbeeld in 3-vwo, maar krijgt voor een aantal vakken lesstof van 4-vwo. “Op school gingen alle lessen me makkelijk af. Daarom heb ik v-coaching gekregen, zodat ik verdiepende stof krijg en meer vooruit kan werken.” In overleg met de v-coach kunnen leerlingen ook lessen overslaan. Zoals leerling Fabian: “Ik word hier geholpen doordat ik niet in alle lessen hoef te zijn. Veel lessen waar ik niets aan heb, doe ik gewoon thuis.”

Bekijk de video:

Versnellen met een maatwerkcoach

Naast de v-coaches zet de school nu ook maatwerkcoaches in, die leerlingen begeleidt die graag willen versnellen. De maatwerkcoach overlegt met de leerling, vakdocenten, mentor, afdelingsleider en ouders of de leerling kan worden toegelaten tot het versnellingstraject. In dit traject kunnen leerlingen sneller door de lesstof heen en afwijken van het klassenrooster. Eens in de 2 weken hebben ze contact met hun maatwerkcoach om te bespreken hoe het gaat. Leerlingen die versnellen houden een uitgebreid logboek bij, waarin zij hun keuzes verantwoorden en bijhouden wanneer ze van het reguliere lesrooster afwijken.

Rol van de docent

Wat vraagt deze begeleiding van docenten? Alle docenten op het Helen Parkhurst volgen een intensieve training over hoogbegaafdheid. Alle lesmaterialen en toetsen zijn voor leerlingen beschikbaar gemaakt en docenten hebben verdiepings- en verrijkingsopdrachten paraat wanneer leerlingen hierom vragen. Bovendien kan het zijn dat leerlingen lessen willen volgen van een hoger niveau of leerjaar. Docenten krijgen deze leerlingen er dan tijdelijk bij. Leerlingen regelen dit zelf met de vakdocent. Ten slotte werken docenten steeds meer vanuit leerdoelen. Daarom is het PTO voor de onderbouw dit jaar geformuleerd in leerdoelen en niet in taken.

Draagvlak

Om genoeg draagvlak te creëren is het programma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen vormgegeven in samenwerking met leerlingen, ouders, docenten en schoolleiding. Er zijn focusgroepen georganiseerd met leerlingen en ouders. Docenten hebben zelf meegeschreven aan het projectplan. Pas na uitgebreide reacties van docenten is het gepresenteerd aan het MT. De projectactiviteiten zijn tot in detail uitgewerkt in een digitale planner, gekoppeld aan een naam en een deadline. V-coach Karin Huizing: “V-coaching werkt goed, omdat deze leerlingen nu les krijgen op een manier die passend is voor hen.”

Het Helen Parkhurst neemt deel aan het leerlab Person@lize.

Meer lezen

Wil je ook een plan van aanpak ontwikkelen voor een verandering in je school? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.Tags: Coaching, Docent

,

Comments are closed.