Communicatiestijlen: doe er je voordeel mee

Hoe krijg je mensen in beweging? Door rekening te houden met hun verschillende communicatiestijlen. Docent Katja Noten van het Fons Vitae Lyceum volgde een training en bedacht er zelf een rollenspel bij.

Waarom heb je een communicatiestijlentraining gevolgd?

“Ik kreeg de communicatiestijlentraining aangeboden vanuit het project School@Sea. Tijdens dit project gaan bemanningsleden, docenten en leerlingen zes maanden lang op een klein oppervlak (schip van 42 meter) samenwerken. De waarde die ik heb ondervonden van de training wilde ik graag delen met mijn huidige collega’s. Train-de-trainer-concept dus.”

Wat heb je geleerd?

“Iedereen staat vaak wel achter de nieuwe onderwijstheorie, maar om de ideeën in de school in praktijk te kunnen brengen stuit je als kartrekker soms op weerstand. Wil je iets gedaan krijgen, dan moet je de ander overtuigen. Wat levert het voor hen op? En bereidwillig zien te krijgen. Voor jou ben ik wel bereid dit te doen. Door rekening te houden met de verschillen in communicatiestijl en hierop in te spelen voelt de ander zich meer gezien, begrepen en gewaardeerd. Kleine aanpassingen in stemgeluid, lichaamshouding, en formulering maken al een verschil. Vanuit deze gelijkwaardige positie zullen docenten eerder bereid zijn om medewerking te verlenen.”

Wat houdt het in?

“Samengevat komt het erop neer dat iedereen grofweg in vier communicatiestijlen is in te delen. Dit doe je middels een korte test. Er zijn verschillende bureaus die deze training aanbieden. Op de training leer je hoe je de verschillende stijlen het beste kunt benaderen. Het leukste is om dit in teamverband te doen zodat je van elkaar weet wie welke stijl heeft.”

Bekijk de workshop communicatiestijlen die Katja heeft samengesteld.

Hoe kun je het in de praktijk toepassen?

“Om echt goed te worden in alle communicatiestijlen is het belangrijk om in de praktijk werksituaties te zien als oefening. Voorafgaand aan een gesprek met bijvoorbeeld een leerling kun je bepalen met welke stijl je te maken hebt en wat je aanpak van het gesprek wordt. Achteraf ga je het reflecteren. Heeft de aanpak gewerkt? Wat kan ik in het vervolg beter doen?”

Wat zou een goede opdracht aan docenten kunnen zijn?

“Rekening houdend met de verschillende communicatiestijlen kun je collega’s proberen aan te zetten tot het toepassen van nieuwe digitale lesmethoden en leermiddelen die de motivatie en de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen vergroten. Of probeer een gesprek aan te gaan met het MT. Een duidelijke visie van de school en de juiste randvoorwaarden in de school zijn nodig om de veranderingen door te kunnen voeren. Dat gaat ook helpen om collega’s mee te krijgen om een extra stap te zetten in de richting van onderwijsvernieuwing.”

Bekijk het rollenspel dat Katja heeft bedacht.

Heb je een gouden tip?

“Blijf dicht bij jezelf! Het gaat vooral om bewustwording dat je van elkaar weet wie welke stijl heeft en dat je daar rekening mee kunt houden. Als je teveel probeert een andere stijl eigen te maken, zal het onnatuurlijk op de ander overkomen.”

Fons Vitae maakt deel uit van het leerlab Veranderende rol van de docent.

 

,

Comments are closed.