Curriculumbewustzijn, wat is het?

Hoe kan je als docent aan de slag met curriculumbewustzijn en hoe voer je binnen de school hierover het gesprek? Manon Haartsen van Kennisnet legt in onderstaand filmpje uit wat curriculumbewustzijn inhoudt en hoe jij hier mee verder kan.

Voor wie is het filmpje geschikt?

Voor docenten die aan de slag willen gaan met curriculumbewustzijn. En hierover het gesprek willen voeren binnen de school.

Welke informatie heb je wanneer je het filmpje hebt bekeken?

  • Je hebt inspiratie opgedaan over kernprogramma’s, het curriculum en benodigde vaardigheden.
  • Je hebt een overzicht van diverse documenten waarmee je het gesprek binnen je team en/of sectie kunt voeren.
  • Je weet hoe een toekomstig curriculum eruit kan zien.
  • Je hebt een overzicht van (wettelijke) kaders waar je rekening mee kunt houden bij het vormgeven van het curriculum.

Wat zijn mogelijke stappen die je als sectie en/of team naar aanleiding van het filmpje kunt zetten?

  • Het gesprek met het team voeren over onderwijs, over het huidige curriculum en het curriculum van de toekomst.
  • Inventariseren in hoeverre docententeams op de hoogte zijn van het curriculum en welke bekwaamheden aanwezig zijn in het eigen docententeam.
  • Documenten die in het filmpje worden aangereikt bestuderen en onderzoeken of en zo ja op welke manier je ze binnen het team en/of de sectie in kunt zetten.

Dit filmpje is ontwikkeld in samenwerking met het leerlab Curriculumbewustzijn.

Voorbeeld vanuit het po

Online cursus ‘Werken met leerlijnen’

Thema:

, , ,

Comments are closed.