“Dat ik mijn doelen haal, daar word ik blij van”

RSG Slingerbos – Levant is gestart met een pilot gebaseerd op het Kunskapsskolan-model in klas 1K. Om de invoering van de pilot te monitoren heeft de school een onderzoek uitgevoerd onder leerlingen, docenten en ouders. Bekijk de opzet en de bevindingen.

Gepersonaliseerd in alle facetten

In de pilot gepersonaliseerd onderwijs, gebaseerd op de principes van het Zweedse Kunskapsskolan-model zijn de 35 deelnemende leerlingen eigenaar van hun eigen onderwijs. Zij stellen met hulp van een coach leerdoelen op en bepalen welke strategie voor hen het beste werkt om die doelen te halen. Het is gepersonaliseerd leren in alle facetten: tijd, niveau, tempo, werkplek, werkstrategie, etc.

Opzet onderzoek

Om de bevindingen van deze pilot te onderzoeken heeft de school een digitale enquête uitgezet onder leerlingen, docenten en ouders die bij de pilotklas betrokken waren. Ook is de enquête naar een aantal docenten gestuurd die niet deelnamen aan de pilot. Dit om een beeld te krijgen wat de rest van de school vindt en meekrijgt van de pilotklas. De leerlingen kregen stellingen die ze konden beoordelen met een 4-puntsschaal, de volwassenen kregen stellingen met een 5-puntsschaal. Een voorbeeld van een stelling aan een leerling was: ‘Ik kom tot nieuwe inzichten over mijn manier van werken en leren tijdens de gesprekken met mijn coach.’ Een stelling aan een ouder was: ‘Mijn kind kan goed plannen’. Bij de docenten: ‘Ik stel de leerlingen in klas 1K veel vragen’.

 

 

Verbeteren

De gemiddelden van de vragen zijn berekend en geanalyseerd. Naast de vragenlijsten heeft de coördinator van het onderzoek, Mandy de Waal, ook een aantal leerlingen en docenten geïnterviewd. De interviews en alle antwoorden worden gebruikt om de pilot verder te verbeteren. Toen aan leerling Roos de vraag werd gesteld wat haar het meest motiveerde, antwoordde ze: “Dat ik mijn doelen haal, daar word ik blij van”.

 

Snellere feedback

Naast het scherp houden van de focus – wat willen we precies bereiken en wat is daarvoor nodig? – zorgde het onderzoek er ook voor dat leerlingen, ouders en docenten met elkaar in gesprek gingen en bleven. Bovendien werden veel docenten zich bewust van hun grote professionele ontwikkeling en werd hun enthousiasme aangewakkerd. Verder leverde het onderzoek een aantal aanbevelingen op om de pilot voort te zetten en aan te passen. Zo werd duidelijk dat leerlingen graag sneller feedback ontvangen op hun werk en dat sommige opdrachten in de elo (learning portal) door docenten aangepast dienen te worden. Ook wil de school de beoordelingscriteria in de elo (Stroom) begrijpelijker maken voor leerlingen.

 

Wat is het vervolg?

De school wil zich nu gaan richten op de vaardigheden van de leerlingen en hoe deze zich ontwikkelen. Momenteel wordt gezocht naar een instrument dat deze vaardigheden beter in beeld kan brengen. Het idee is om vervolgens dit onderzoek op meerdere scholen te laten plaatsvinden, om zo van elkaar te leren en met elkaar in gesprek te gaan.

RSG Slingerbos – Levant neemt deel aan het leerlab Leerling eigenaar leerproces.

Tags: Docent

Comments are closed.