“De projectleider houdt iedereen scherp”

Als projectleider ict en innovatie bij Tessenderlandt formuleert Theo Herman actieplannen voor de pilots die op de school lopen (bijvoorbeeld VR-brillen bij biologie) en is hij vraagbaak voor alle betrokkenen. “Als je wilt innoveren, dan moet je dat los van de bestaande organisatie inrichten want anders komt het niet van de grond.”

Een gestructureerde aanpak

Hoe kunnen digitale middelen de manier van leren bevorderen? Theo vindt het prachtig om met dat vraagstuk bezig te zijn. Als onderwijskundige leidde hij eerder al een project over het puberbrein bij Tessenderlandt. Toen de school zich in 2016 aansloot bij het leerlab Digitale didactiek van Leerling 2020 adviseerde hij de directie om daar ook een projectleider op te zetten.

Uren vrijmaken

Algemeen directeur Johan Baselmans was het daarmee eens. “We hebben uren vrijgemaakt waarin Theo als projectleider het gebruik van digitale middelen helpt te bevorderen.” Volgens Johan is de projectleider degene die ervoor zorgt dat digitale didactiek op de school tot wasdom komt. Hij ziet in elke locatie enthousiaste collega’s die met voorbeelden laten zien wat je met digitale tools kunt. Johan: “Zo nemen zij de andere docenten en leerlingen mee naar de toekomst.” Als projectleider besteedt Theo gemiddeld één dag per week aan de taken die bij deze rol horen en legt hij formeel verantwoording af aan de algemeen directeur.

De juiste dingen zeggen en vragen

Zo’n projectleider heeft bij voorkeur een onderwijskundige achtergrond. “Het gaat hier om een onderwijskundige innovatie en als onderwijskundige ben je in staat om de juiste dingen te zeggen en te vragen”, licht Theo toe. Op Tessenderlandt lopen vier pilots met digitaal lesmateriaal, educatieve apps en online platforms. Er zijn al veel stappen gezet. Bij biologie werken de leerlingen bijvoorbeeld met Virtual Reality-brillen, de docent wiskunde gebruikt het online leermateriaal van VO Content en de sportleraar experimenteert met apps die oefeningen in beeld brengen. De projectleider fungeert steeds als klankbord en houdt alle betrokken personen op koers.

De waan van de dag

Dat is nodig, want leidinggevenden, docenten en de algemeen directeur worden wél geleefd door de waan van de dag. Theo: “Iedereen wil innoveren maar heeft er eigenlijk geen tijd voor. Ik ben dan degene die zegt dat we nu aan de toekomst moeten werken”. Daarbij is het cruciaal om iedereen te blijven betrekken via voortgangsessies. De projectleider en de pilot-teams kijken om de drie maanden hoe het gaat. Theo: “Ik bezoek dan de pilots en bespreek met de locatiedirecteuren waar we staan. Ik adviseer alle betrokkenen om steeds terug te kijken naar wat we aan het doen zijn en welke kant we opgaan.”

Wifi

Tussentijds is er natuurlijk ook contact, bijvoorbeeld om belemmerende factoren te bespreken. “Denk aan slecht werkende wifi, te weinig VR-brillen of afspraken die niet worden nagekomen”, vertelt Theo. Innoveren heeft tijd nodig en dingen die niet goed gaan, moet je volgens hem incalculeren.

Activiteitenplan

De school werkt met een actitviteitenplan waarin concrete afspraken staan. “Ik spreek mensen aan op hun verantwoordelijkheid en zorg er ook voor dat we de financiële middelen volgens de begroting besteden. Als docenten problemen hebben met beschikbare uren, dan bespreek ik dat met de leidinggevenden. Dat is het wezenlijke belang van de projectleider; die houdt iedereen scherp.” Zo zorgt Theo er ook voor dat de digitale toekomst tijdens overleg met directie ter sprake komt. En op studiedagen wisselen de pilots kennis uit door hun resultaten en bevindingen te presenteren.

Workshops en wedstrijden

Methodes bedenken waarmee hij innovatie kan stimuleren, is ook één van de taken van de projectleider. Op Tessenderlandt varieert dat van workshops tot wedstrijden waar docenten en leerlingen ervaringen kunnen opdoen met digitale tools. Maar ook workshops waarbij docenten bijvoorbeeld laten zien hoe ze bepaalde digitale middelen in hun les toepassen. De projectleider nodigt ook wel eens docenten van andere scholen uit. Theo: “Zij delen hun ervaringen met digitale tools en kunnen zo een inspiratiebron voor onze school zijn.”

Als het stopt, begint het pas

Aan het einde van jaar stopt het leerlab, maar volgens Theo begint het dan pas. Hij gaat in oktober na 44 jaar in het onderwijs met pensioen. Theo: “Ik weet dat de algemeen directeur voor een opvolger openstaat en kritisch gaat kijken wie het vervolgtraject kan begeleiden. Als je echt wilt innoveren, dan moet je het borgen in de organisatie om je doel te bereiken.”

Tessenderlandt neemt deel aan het leerlab Digitale didactiek.

Foto: Biologie-leerlingen van Tessenderlandt met VR-brillen.

Meer lezen

Tags: Devices

Comments are closed.